รีเซต

ชป.ร่วมต้อนรับนายกฯลงพื้นที่ศรีสะเกษ มีแผนปรับปรุงอ่างฯห้วยตามาย แก้ภัยแล้งและบรรเทาอุทกภัย

ชป.ร่วมต้อนรับนายกฯลงพื้นที่ศรีสะเกษ มีแผนปรับปรุงอ่างฯห้วยตามาย แก้ภัยแล้งและบรรเทาอุทกภัย
มติชน
16 กรกฎาคม 2563 ( 17:52 )
85
ชป.ร่วมต้อนรับนายกฯลงพื้นที่ศรีสะเกษ มีแผนปรับปรุงอ่างฯห้วยตามาย แก้ภัยแล้งและบรรเทาอุทกภัย

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย นายเกียรติศักดิ์ หนูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 นายณัทเศรษฐ์ ถินวัฒนากร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวนา และผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการลงพื้นที่ตรวจราชการ จังหวัดศรีสะเกษ ณ สวนทุเรียนทับทิม ตำบลตระกาจ จากนั้นเดินทางต่อไปยัง วัดสำโรงเกียรติ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีษะเกษ

 

ดร.ทวีศักดิ์ เปิดเผยว่า กรมชลประทาน โดย โครงการชลประทานศรีสะเกษ ได้ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำห้วยตามาย ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลภูเงิน อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีษะเกษ ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง สามารถเก็บกักน้ำได้ประมาณ 37 ล้าน ลบ.ม. มีระบบส่งน้ำ 2 ฝั่ง รวมระยะทางประมาณ 61 กิโลเมตร มีพื้นที่รับประโยชน์กว่า 5 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอกันทรลักษ์ , อำเภอเบญจลักษ์ , อำเภอน้ำเกลี้ยง , อำเภอศรีรัตนะ และ อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีษะเกษ มีพื้นที่ชลประทานรวมกว่า 25,000 ไร่

 

ซึ่งปัจจุบันพบว่าอ่างเก็บน้ำห้วยตามาย มีสภาพตื้นเขินไม่สามารถเก็บกักน้ำได้เต็มศักยภาพของอ่าง โครงการชลประทานศรีษะเกษ จึงมีแผนดำเนินการปรับปรุงฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำห้วยตามาย เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาภัยแล้งและบรรเทาความเดือนร้อนจากอุทกภัยในพื้นที่ โดย มีแบ่งออกเป็นโครงการเพิ่มประสิทธิภาพของอ่างฯระยะเร่งด่วน จำนวน 2 โครงการ คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมดในปีงบประมาณ 2564 และโครงการระยะยาว จำนวน 3 โครงการ คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมดในปีงบประมาณ 2567

 

ทั้งนี้ หากดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถเก็บกักน้ำได้เพิ่มมากขึ้นรวมกันประมาณ 18 ล้าน ลบ.ม. จาก 37 ล้าน ลบ.ม. รวมปริมาณน้ำเก็บกักน้ำทั้งสิ้นประมาณ 55 ล้าน ลบ.ม. เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่ได้มีแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับการอุปโภคบริโภค รวมถึงการเกษตรในพื้นที่อย่างยั่งยืน


ข่าวที่เกี่ยวข้อง