เร่งศึกษาเทคนิคผลิตน้ำจืดจากทะเลเติมพื้นที่อีอีซี

เร่งศึกษาเทคนิคผลิตน้ำจืดจากทะเลเติมพื้นที่อีอีซี
TNN ช่อง16
2 มิถุนายน 2563 ( 10:51 )
77
เร่งศึกษาเทคนิคผลิตน้ำจืดจากทะเลเติมพื้นที่อีอีซี

 

นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เปิดเผยว่า พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญ ภายใต้คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ได้แต่งตั้งคณะทำงานทางเทคนิคการพัฒนาโครงการผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)  เพื่อพิจารณา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สัดส่วนการใช้น้ำ รวมถึงพื้นที่นำร่อง ก่อนนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญ และ กนช. ตามลำดับ

 

ทั้งนี้ พื้นที่ อีอีซี  รัฐบาลมีเป้าหมายส่งเสริมการลงทุน เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจของไทยเติบโตได้ในระยะยาว จำเป็นจะต้องมีระบบสาธารณูปโภคพื้นที่ฐานที่พร้อมรองรับการลงทุน โดยเฉพาะ น้ำ เป็นปัจจัยหลักขับเคลื่อนการผลิต จากการประเมินความต้องการใช้น้ำในพื้นที่ อีอีซี  พบว่า ในปี 2569 จะมีความต้องการใช้น้ำเพิ่มขึ้นเป็น 2,888 ล้านลูกบาศก์เมตร  จากปัจจุบันมีความต้องการใช้น้ำประมาณ 2,419 ล้านลูกบาศก์เมตร ในส่วนของ สทนช.ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดทำแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและการจัดการทรัพยากรน้ำภาคตะวันออกรองรับ อีอีซี  ตั้งแต่ปี 2563 – 2580  เพื่อป้องกันความเสี่ยงขาดแคลนน้ำในพื้นที่

 

สำหรับการพัฒนาแหล่งน้ำจากเทคโนโลยีการกรองน้ำทะเลเป็นน้ำจืดเป็น 1 ใน 38 โครงการ ของแผนงานพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุน ปี 2563-2570  ซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตน้ำจืดจากทะเลในไทยยังไม่แพร่หลาย จำเป็นต้องศึกษารายละเอียดให้ครอบคลุมทุกด้านก่อนตัดสินใจเดินหน้าต่อไป  

 

เกาะติดข่าวที่นี่ 
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand 
facebook live : TNN Live 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNONLINE 
Youtube Official : TNNThailand 
Instagram : @tnn_online

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง