รีเซต

กัญชาล้นตลาด ราคาร่วง! เกษตรกรหมดหวัง รอวันปิดตัว

กัญชาล้นตลาด ราคาร่วง! เกษตรกรหมดหวัง รอวันปิดตัว
TNN ช่อง16
12 พฤษภาคม 2567 ( 21:43 )
27
กัญชาล้นตลาด ราคาร่วง! เกษตรกรหมดหวัง รอวันปิดตัว

นโยบายกัญชาเสรีที่ถูกประกาศใช้มากว่า 2 ปีแล้ว ได้สร้างผลกระทบอย่างหนักต่อวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับใบอนุญาตปลูกกัญชาเพื่อการแพทย์ทั่วประเทศ รวมถึง วิสาหกิจชุมชนคนโคราชรักกัญช์ ที่ต้องเผชิญกับปัญหากัญชาล้นตลาดและราคาตกต่ำ จนต้องลดพื้นที่ปลูกลงกว่าร้อยละ 90 และเสี่ยงต่อการขาดทุนอย่างหนักผลกระทบจากนโยบายกัญชาเสรี


การประกาศให้ประชาชนสามารถปลูกกัญชาได้อย่างเสรีในปีที่ผ่านมา ทำให้มีผู้ลงทะเบียนปลูกกัญชามากกว่า 1.1 ล้านราย ในขณะที่วิสาหกิจชุมชนที่ได้รับใบอนุญาตมีเพียง 14,000 รายทั่วประเทศ ความไม่สมดุลนี้ทำให้เกิดภาวะกัญชาล้นตลาด ราคาตกต่ำจากที่เคยคาดหวังไว้ที่กิโลกรัมละเป็นแสน เหลือเพียง 5,000 บาท และยังแทบจะหาตลาดขายไม่ได้ ส่งผลให้วิสาหกิจชุมชนจำนวนมากประสบปัญหาและต้องปิดตัวลง


ความพยายามประคับประคองของวิสาหกิจชุมชนคนโคราชรักกัญช์


แม้จะได้รับผลกระทบอย่างหนัก แต่วิสาหกิจชุมชนคนโคราชรักกัญช์ก็พยายามประคับประคองสถานการณ์ โดยการลดพื้นที่ปลูกกัญชาลงกว่าร้อยละ 90 และเหลือเพียง 1 แปลงในโรงปิดที่ปลูกพันธุ์จากต่างประเทศ เพื่อขายช่อดอกให้พอมีรายได้จ่ายค่าน้ำค่าไฟ 

อย่างไรก็ตาม ความเสียหายจากการลงทุนไปเกือบ 10 ล้านบาท ทำให้เกษตรกรสมาชิก 435 รายต่างหมดหวังที่จะถอนทุนคืน และต้องการให้รัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือเยียวยา


การสนับสนุนนโยบายนำกัญชากลับสู่บัญชียาเสพติด


นายมนตรี เยี่ยมสูงเนิน ประธานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนคนโคราชรักกัญช์


นายมนตรี เยี่ยมสูงเนิน ประธานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนคนโคราชรักกัญช์ แสดงความเห็นด้วยกับนโยบายของรัฐบาลชุดปัจจุบันที่จะนำกัญชากลับสู่บัญชียาเสพติด เพราะเชื่อว่าจะช่วยลดปริมาณกัญชาที่ปลูกเสรีในตลาดลง และอาจทำให้ราคากัญชาฟื้นตัวขึ้นบ้าง อย่างไรก็ตาม เขายังเรียกร้องให้รัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือในการหาตลาดให้กับเกษตรกร โดยเฉพาะตลาดทางการแพทย์และตลาดส่งออก ซึ่งเป็นช่องทางที่เกษตรกรทั่วไปเข้าถึงได้ยาก

กรณีของวิสาหกิจชุมชนคนโคราชรักกัญช์ สะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบที่เกิดจากความผันผวนของนโยบายรัฐที่ขาดการวางแผนและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหัน การปลดล็อกให้ปลูกกัญชาเสรีโดยไม่มีการควบคุมที่เหมาะสม ได้สร้างความเสียหายอย่างหนักแก่วิสาหกิจชุมชนที่ได้รับใบอนุญาตถูกต้อง 

ดังนั้นรัฐบาลจึงควรมีมาตรการชดเชยและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ รวมถึงการวางแผนนโยบายอย่างรอบคอบและคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายในลักษณะนี้ซ้ำรอยอีกเรียบเรียง : ยศไกร รัตนบรรเทิง 
ภาพ : ผู้สื่อข่าว จ.นครราชสีมา 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง