รีเซต

ราชวิทยาลัยฯ หนุน ‘กัญชา’ กลับเป็นยาเสพติด ชี้เป็นดาบสองคม

ราชวิทยาลัยฯ หนุน ‘กัญชา’ กลับเป็นยาเสพติด ชี้เป็นดาบสองคม
TNN ช่อง16
5 มิถุนายน 2567 ( 09:18 )
26
ราชวิทยาลัยฯ หนุน ‘กัญชา’ กลับเป็นยาเสพติด ชี้เป็นดาบสองคม

วันนี้ ( 5 มิ.ย. 67 )ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ ออกประกาศ เรื่องกัญชา โดยระบุว่า ตามที่ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย สมาคมแพทย์นิติเวชแห่งประเทศไทย และเครือข่ายภาคประชาสังคม ได้เรียกร้องกระทรวงสาธารณสุขให้ทบทวนสถานภาพของกัญชา โดยนำกัญชากลับเป็นยาเสพติดอีกครั้งนั้น ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ได้มีความเห็นมาตลอดว่า กัญชามีทั้งประโยชน์และโทษ เหมือนดาบสองคม ที่ต้องใช้ด้วยความระมัดระวังอย่างมาก


ในด้านของประโยชน์นั้น มีข้ออ้าง และหลักฐานเชิงการแพทย์บางส่วน ที่แสดงว่าสารบางชนิดในกัญชา เช่น Cannabidiol (CBD) มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นยาต่อไปได้ แต่ยังต้องอาศัยการศึกษาเพื่อให้มีหลักฐานเชิงประจักษ์มากขึ้น ราชวิทยาลัยฯ เห็นว่าความพยายามในการพัฒนาพืชสมุนไพรไทย เพื่อเป็นยารักษาโรคเป็นแนวคิดที่ดี แต่ควรมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การปลูกจนนำไปใช้ประโยชน์ วิธีการผลิต และการศึกษาที่ถูกต้องตามหลักการของวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ และผลการศึกษาเป็นที่ยอมรับในระดับสากล การใช้เพื่อทางการแพทย์จึงควรอยู่ในการควบคุมดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น


อย่างไรก็ตาม กัญชาก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพทั้งทางด้านจิตใจ และร่างกาย โดยเฉพาะเยาวชน และหญิงตั้งครรภ์ ทั้งยังมีผลกระทบทางอ้อมในทางลบต่อสังคมอีกด้วย เช่น อุบัติเหตุและการสูญเสียทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น พืชกัญชาโดยเฉพาะส่วนที่มีปริมาณสาร THC สูง ควรได้รับการควบคุมอย่างเข้มงวด


ราชวิทยาลัยฯ ขอให้การสนับสนุนข้อเรียกร้องนี้ เพราะจะเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยขอให้ปรับกัญชาเป็นยาเสพติดประเภทที่ 5 และใช้กัญชาเพื่อการแพทย์เท่านั้น 


ภาพจาก: AFP 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง