รีเซต

อุทยานไทรโยค แจงคลิปหนุ่มโวย เก็บค่าเข้าคนละ100 แพงเกิน ชี้เป็นไปตามระเบียบ

อุทยานไทรโยค แจงคลิปหนุ่มโวย เก็บค่าเข้าคนละ100 แพงเกิน ชี้เป็นไปตามระเบียบ
ข่าวสด
17 เมษายน 2565 ( 12:01 )
22
อุทยานไทรโยค แจงคลิปหนุ่มโวย เก็บค่าเข้าคนละ100 แพงเกิน ชี้เป็นไปตามระเบียบ

อุทยานไทรโยค แจงคลิปหนุ่มโวย เก็บค่าเข้าคนละ100 แพงเกิน ชี้เป็นไปตามระเบียบ ตามประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

 

จากกรณีที่มีคลิปหนุ่มนักท่องเที่ยวรายหนึ่ง เดินทางมาน้ำตกไทรโยคใหญ่ จ.กาญจนบุรี ไม่พอใจที่ที่ทางอุทยานแห่งชาติไทรโยค มีการเก็บเงินค่าเข้าคนละ 100 บาท โดยในคลิปหนุ่มคนดังกล่าว มีท่าทีไม่พอใจ เดินเข้าไปสอบถามเจ้าหน้าที่ประจำด่านเก็บเงินว่า 100 บาท เหมาะสมกับราคาหรือไม่ จนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันในโซเชียล ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น

 

 

ล่าสุดวันที่ 17 เม.ย.2565 นายสุพล คำเสนาะ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติไทรโยค เปิดเผยว่า “ตามที่ได้มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอดังกล่าวนั้น ทางอุทยานแห่งชาติไทรโยค ขอชี้แจง ดังนี้ 1. อุทยานแห่งชาติไทรโยค ได้ดำเนินการจัดเก็บค่าบริการสำหรับบุคคลที่เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ ตามประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง การกำหนดอัตราค่าบริการสำหรับบุคคลที่เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ 31 แห่ง ฉบับลงวันที่ 26 ส.ค. 2557

 

ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2558 เป็นต้นมา โดยได้กำหนดอัตราค่าบริการสำหรับบุคคลชาวไทย ผู้ใหญ่ 100 บาท เด็ก 50 บาท บุคคลชาวต่างประเทศ ผู้ใหญ่ 300 บาท เด็ก 200 บาท และอัตราค่าบริการสำหรับยานพาหนะ รถยนต์ 30 บาท รถจักรยานยนต์ 20 บาท

 

2. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ออกระเบียบว่าด้วยการเรียกเก็บและการยกเว้นค่าบริการหรือค่าตอบแทน และอัตราค่าบริการหรือค่าตอบแทนในการให้บริการและการอำนวยความสะดวกในอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ และสวนรุกขชาติ พ.ศ. 2564

 

ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 และมีผลบังคับใช้ ในวันที่ 7 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป ได้กำหนดอัตราค่าบริการในการเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ สำหรับอุทยานแห่งชาติไทรโยค มีอัตราค่าบริการสำหรับบุคคลชาวไทย ผู้ใหญ่ 60 บาท เด็ก 30 บาท และชาวต่างประเทศ ผู้ใหญ่ 300 บาท เด็ก 150 บาท

 

3. อุทยานแห่งชาติไทรโยค ได้ดำเนินการติดต่อกับผู้ใช้บัญชี Tiktok ดังกล่าว เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจ ถึงกรณีที่อุทยานแห่งชาติไทรโยค ดำเนินการจัดเก็บค่าบริการดังกล่าวนั้น เป็นไปตามประกาศที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตามข้อ 1 และในอนาคต เมื่อระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตามข้อ 2 มีผลบังคับใช้ ก็จะลดอัตราค่าบริการลง ให้เป็นไปตามระเบียบ ดังกล่าว

 

ทั้งนี้ อุทยานแห่งชาติไทรโยค ได้ดำเนินการรักษามาตรฐานของแหล่งท่องเที่ยวภายในอุทยานแห่งชาติ ให้มีความสะอาด ปลอดภัย เหมาะสมกับแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ รวมทั้งได้เน้นย้ำกับเจ้าหน้าที่ในการให้บริการนักท่องเที่ยวด้วยความสุภาพ และอ่อนน้อม โดยเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติไทรโยค ได้พูดจา และชี้ แจงให้แก่นักท่องเที่ยวได้เข้าใจ ด้วยถ้อยค้าวาจาที่สุภาพ อ่อนน้อม และไม่ได้แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับนักท่องเที่ยวแต่อย่างใด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง