รีเซต

จีนบรรลุ 'ผลสำเร็จขั้นต้น' ในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานใหม่

จีนบรรลุ 'ผลสำเร็จขั้นต้น' ในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานใหม่
Xinhua
27 กันยายน 2565 ( 10:49 )
21
จีนบรรลุ 'ผลสำเร็จขั้นต้น' ในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานใหม่

ปักกิ่ง, 26 ก.ย. (ซินหัว) -- วันจันทร์ (26 ก.ย.) จางจื้อหัว เจ้าหน้าที่คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีน ระบุว่าจีนประสบความสำเร็จขั้นต้นด้านการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานใหม่ ซึ่งเกื้อหนุนการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศอย่างมากตลอดทศวรรษที่ผ่านมาจีนเร่งรัดขั้นตอนการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศ รวมถึงเดินหน้าบูรณาการและนวัตกรรมด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยเครือข่ายไฟเบอร์ออปติกของจีนมีความยาวเพิ่มขึ้น 2.7 เท่า ส่วนจำนวนตู้อุปกรณ์ของศูนย์ข้อมูลสูงเกิน 5.9 ล้านตู้ ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาจีนรวมอุปกรณ์อัจฉริยะเข้ากับอุตสาหกรรมและธุรกิจต่างๆ อาทิ การขนส่ง การจ่ายพลังงาน และการผลิตทางอุตสาหกรรม ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิภาพของผู้คนอย่างอีคอมเมิร์ซ การแพทย์ทางไกล และการศึกษาออนไลน์สำหรับด้านนวัตกรรม จางระบุว่าจีนเปิดดำเนินงานโครงการโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติมากถึง 32 แห่งจากที่วางแผนไว้ทั้งหมด 77 แห่งแล้ว และมีการจัดตั้งศูนย์วิจัยทางวิศวกรรม เทคโนโลยีผู้ประกอบการ และนวัตกรรมอุตสาหกรรมทั่วประเทศด้านซ่งเหวิน เจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารพลังงานแห่งชาติจีน ระบุว่าภาคพลังงานมีความก้าวหน้าในหลายด้าน อาทิ โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ การทำเหมือง การผลิตไฟฟ้า และการกักเก็บพลังงาน ขณะมุ่งแสวงหาการเปลี่ยนผ่านสู่ความเป็นดิจิทัล มีอินเทอร์เน็ตเป็นพื้นฐาน และเทคโนโลยีอัจฉริยะที่รวดเร็วยิ่งขึ้นอัตราความครอบคลุมของระบบจ่ายไฟฟ้าอัตโนมัติของจีนสูงเกินร้อยละ 90 ภายในปี 2021 ขณะมีการก่อสร้างเหมืองอัจฉริยะเสร็จสมบูรณ์กว่า 800 แห่ง และโรงไฟฟ้าพลังความร้อนอัจฉริยะ "5G พลัส" อีกจำนวนหนึ่งจางระบุว่าโครงสร้างพื้นฐานใหม่มีส่วนขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจีนอย่างมาก โดยสนับสนุนการสำรวจเทคโนโลยีใหม่อย่างต่อเนื่อง ค้ำจุนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ และเกื้อหนุนการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้คนอย่างเต็มที่จางเสริมว่าขณะการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแต่ละครั้งก่อให้เกิดโครงสร้างพื้นฐานใหม่ การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานแต่ละครั้งจะนำมาซึ่งการยกระดับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง