รีเซต

ทช. เร่งผุดสะพานทะเลสาบสงขลา เชื่อมพัทลุง-สงขลา ร่นการเดินทางจาก 80 กม. เหลือ 7 กม.

ทช. เร่งผุดสะพานทะเลสาบสงขลา เชื่อมพัทลุง-สงขลา ร่นการเดินทางจาก 80 กม. เหลือ 7 กม.
มติชน
5 กุมภาพันธ์ 2564 ( 16:48 )
62
ทช. เร่งผุดสะพานทะเลสาบสงขลา เชื่อมพัทลุง-สงขลา ร่นการเดินทางจาก 80 กม. เหลือ 7 กม.

ทางหลวงชนบท เตรียมสรุปผลการศึกษาความเหมาะสม EIA พร้อมเดินหน้าสำรวจออกแบบ วางแผนการก่อสร้างสะพานทะเลสาบสงขลา เชื่อมพัทลุง – สงขลา ร่นระยะทางระหว่าง 2 จังหวัดประมาณ 80 กิโลเมตร

 

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ดำเนินโครงการศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นรายละเอียด (EIA) ก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา – ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง เพื่อนำไปประกอบแผนการดำเนินงานในอนาคต ในการเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมขนส่งให้เกิดความสมบูรณ์ เพิ่มศักยภาพในการเดินทางเชื่อมระหว่างจังหวัดพัทลุงกับจังหวัดสงขลา ลดระยะทางการเดินทางประมาณ 80 กิโลเมตร หรือ ลดระยะเวลาในการเดินทางราว 2 ชั่วโมง สนับสนุนอำนวยความสะดวกด้านพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม ส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ)

 

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าวว่า ปัจจุบันความต้องการเดินทางระหว่างจังหวัดพัทลุงกับจังหวัดสงขลามีจำนวนมาก ซึ่งตลอดแนวทะเลสาบสงขลามีสะพานอยู่เพียง 2 แห่ง ได้แก่ สะพานชะแล้ ตั้งอยู่ด้านล่างของทะเลสาบสงขลาเชื่อมต่อ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลากับอำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง และสะพานเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (สะพานไสกลิ้ง – หัวป่า) ตั้งอยู่ด้านบนของทะเลสาบสงขลา เชื่อมต่อ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา กับอำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดยสะพานทั้ง 2 แห่ง มีระยะทางห่างกัน 60 กิโลเมตร ทำให้ประชาชนที่อยู่พื้นที่ตรงกลางของทะเลสาบ ต้องใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง จากปัญหาดังกล่าว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน รวมทั้งประชาชนในพื้นที่อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง และอำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา จึงขอรับงบประมาณสนับสนุนการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา ซึ่งหากก่อสร้างสะพานดังกล่าวแล้วเสร็จจะสามารถลดระยะการเดินทางได้มากกว่า 80 กิโลเมตร ลดระยะเวลาในการเดินทางได้ประมาณ 2 ชั่วโมง และยังสามารถใช้เป็นเส้นทางอพยพประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาให้สามารถเดินทางไปยังจังหวัดพัทลุงได้รวดเร็วมากขึ้นหากเกิดภัยพิบัติ

 

ทช.จึงเล็งเห็นความสำคัญในการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา – ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร จึงได้ดำเนินโครงการศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นรายละเอียด (EIA) เพื่อศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐศาสตร์การลงทุนและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของเส้นทางดังกล่าว รวมถึง จัดประชุมการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน โดย ทช.ได้จัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนไปแล้ว จำนวน 5 ครั้ง

 

สำหรับลักษณะโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาเป็นการก่อสร้างสะพานใหม่ โดยมีพื้นที่การศึกษา และแนวสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา มีจุดเริ่มต้นโครงการจากถนนทางหลวงชนบทสาย พท.4004 กม.ที่ 3+300 บริเวณ หมู่ 1 บ้านแหลมจองถนน ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง แนวสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเชื่อมต่อกับจุดสิ้นสุดโครงการที่แยกตัดกับถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา (ถนนรอบเกาะใหญ่) บริเวณ หมู่ 2 บ้านแหลมยาง ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา รวมระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร

 

ปัจจุบันโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างการสรุปรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และการสำรวจออกแบบรายละเอียดพร้อมจัดทำแบบก่อสร้างและประมาณราคา จากนั้นจะส่งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาตามขั้นตอนการพิจารณารายงานฯ ทั้งนี้ คาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการก่อสร้างได้ในปี 2565 ใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 4,500 ล้านบาท

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง