โคราชแล้ง เทศบาลเมืองคงต้องบรรทุกน้ำส่งตามบ้าน หลังแหล่งน้ำดิบผลิตประปาแห้งขอด

โคราชแล้ง เทศบาลเมืองคงต้องบรรทุกน้ำส่งตามบ้าน หลังแหล่งน้ำดิบผลิตประปาแห้งขอด
มติชน
22 เมษายน 2563 ( 09:47 )
32
โคราชแล้ง เทศบาลเมืองคงต้องบรรทุกน้ำส่งตามบ้าน หลังแหล่งน้ำดิบผลิตประปาแห้งขอด

เมื่อวันที่ 22 เมษายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์ภัยแล้งในจังหวัดนครราชสีมาส่งผลกระทบทำให้ชาวบ้านประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคเป็นวงกว้าง โดยพื้นที่ตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา พบว่า เทศบาลตำบลเมืองคงต้องร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนำรถบรรทุกน้ำไปแจกจ่ายตามบ้านเรือนแทนการปล่อยน้ำประปาตามปกติ

 

ทั้งนี้ เนื่องจากน้ำประปาจากอ่างเก็บน้ำหนองแขม แหล่งเก็บกักน้ำดิบหลักใช้ผลิตประปาขณะนี้ น้ำแห้งขอด เหลือติดก้นสระเพียงเล็กน้อย ไม่สามารถนำมาใช้ผลิตประปาได้ จึงต้องปรับเปลี่ยนนำรถดับเพลิงมาขนน้ำแจกจ่ายให้ชาวบ้านได้ใช้อุปโภค ส่วนน้ำบริโภคทางเทศบาลตำบลเมืองคงได้จัดซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดแจกจ่ายตามบ้านเรือนแล้ว ซึ่งอำเภอคงประสบกับปัญหาขาดแคลนน้ำมาแล้วเกือบ 2 เดือนแล้ว ทำให้แต่ละวันรถบรรทุกน้ำต้องวิ่งนำน้ำประปาไปแจกจ่ายตามบ้านเรือนวันละ 9-10 เที่ยวต่อวัน

 

สำหรับสถานการณ์น้ำกักเก็บใน 4 อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ และ 23 อ่างเก็บน้ำขนาดกลางของจังหวัดนครราชสีมา ล่าสุด พบว่า อ่างเก็บน้ำลำตะคอง อ.สีคิ้ว เหลือน้ำใช้การได้ 80 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 27.54 % ขณะที่อ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง อ.ปักธงชัย เหลือน้ำใช้การได้ 12 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 8.18% อ่างเก็บน้ำมูลบน อ.ครบุรี เหลือน้ำใช้การได้ 23 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 17.38% และอ่างเก็บน้ำลำแชะ อ.ครบุรี เหลือน้ำใช้การได้ 38 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 14.24%

 

ขณะที่ 23 อ่างเก็บน้ำขนาดกลางในพื้นที่จังหวัด เหลือน้ำใช้การรวม 37 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 12.15% ทำให้ปริมาณน้ำกักเก็บในอ่างเก็บน้ำภาพรวม เหลือใช้การได้แค่ 191 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 16.60 % เท่านั้น จะต้องบริหารจัดการอย่างเข้มงวดและรอบคอบเพื่อให้มีน้ำเพียงพอใช้ไปจนกว่าจะถึงฤดูฝน

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง