รีเซต

ชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้พังงาร่วมสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา

ชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้พังงาร่วมสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา
77ข่าวเด็ด
13 กรกฎาคม 2563 ( 10:37 )
251
ชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้พังงาร่วมสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา

พังงา- ชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้พังงาร่วมสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษาปี 2563

ที่วัดควนกะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยนายพงษ์ศักดิ์ พิมานพรหม ประธานชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้พังงา ร่วมกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะศิษย์เก่าแม่โจ้พังงาและพุทธศาสนิกชน ประกอบพิธีแห่เทียนพรรษารอบลานปฏิบัติธรรม 3 รอบ ก่อนถวายเทียนพรรษาให้กับพระภิกษุสงฆ์ในพระอุโบสถ โดยมีพระประสาธน์สารโสภณ เจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต – พังงา – กระบี่ ระนอง (ธรรมยุต) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ซึ่งวันเข้าพรรษาของปี 2563 จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม เป็นต้นไปจนครบเวลา 3 เดือน

ประเพณี”เข้าพรรษา” สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้บัญญัติให้พระภิกษุสงฆ์จำพรรษาเป็นเวลา 3 เดือน ในฤดูฝน ระหว่างแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 โดยพระภิกษุสงฆ์ต้องอยู่ประจำที่วัดใดวัดหนึ่งจนสิ้นสุดฤดูฝน ในสมัยก่อนนั้นพระภิกษุสงฆ์ไม่มีไฟฟ้าใช้ ชาวบ้านจึงหล่อเทียนต้นใหญ่ทำถวายพร้อมกับผ้าอาบน้ำฝนเป็นพุทธบูชา ให้พระสงฆ์ได้ใช้จุดเป็นแสงสว่างเพื่อปฏิบัติกิจของสงฆ์ เช่น อ่านหนังสือ ศึกษาธรรมะ ตลอดเวลา 3 เดือน และช่วงเข้าพรรษาเป็นช่วงที่เหล่าฆราวาส พุทธศาสนิกชน และประชาชนทั่วไป ถือโอกาสใช้ช่วงเวลานี้รักษาศีล งดสุรา และเว้นจากอบายมุขต่าง ๆ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง