รีเซต

สืบสานประเพณีไทย นทท.ร่วมหล่อเทียนในเทศกาลเข้าพรรษา

สืบสานประเพณีไทย นทท.ร่วมหล่อเทียนในเทศกาลเข้าพรรษา
TNN ช่อง16
27 กรกฎาคม 2566 ( 16:32 )
69
สืบสานประเพณีไทย นทท.ร่วมหล่อเทียนในเทศกาลเข้าพรรษา

นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับการหล่อเทียนพรรษา 

ซึ่งเป็นหนึ่งในประเพณีของไทยที่ปฎิบัติเป็นประจำทุกปี พร้อมกันนี้นักท่องเที่ยวบางคนได้ร่วมกันหล่อเทียนพรรษาเพื่อให้พระสงฆ์ได้ใช้ในช่วงเข้าพรรษาอีกด้วย ที่ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร(วัดโพธิ์)

โดย วันเข้าพรรษา เป็นวันสำคัญในพุทธศาสนาวันหนึ่งที่พระสงฆ์เถรวาทจะอธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่  ที่ใดที่หนึ่งตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีกำหนดระยะเวลา 3 เดือนตามที่พระวินัยบัญญัติไว้ โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น หรือภาษาปากว่าการเข้าพรรษานี้ถือเป็นข้อปฏิบัติสำหรับพระสงฆ์โดยตรง พระสงฆ์จะไม่จำพรรษาไม่ได้ เนื่องจากรูปใดไม่จำพรรษาถือว่าต้องอาบัติทุกกฎตามพระวินัย

การเข้าพรรษาตามปกติเริ่มนับตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี (หรือเดือน 8 หลัง ถ้ามีเดือน 8 สองหนและสิ้นสุดลงในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 หรือวันออกพรรษา โดยวันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่ต่อเนื่องมาจาก วันอาสาฬหบูชา (วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8) ซึ่งพุทธศาสนิกชนชาวไทยได้สืบทอดประเพณีปฏิบัติการในวันเข้าพรรษามาช้านานแล้วตั้งแต่สมัยสุโขทัย ซึ่งปีนี้วันเข้าพรรษาตรงกับวันพุธที่ 2 สิงหาคม 2566(เมื่อวันที่ 27 ..66)  

ภาพโดยธนาชัย ประมาณพาณิชย์ข่าวที่เกี่ยวข้อง