รีเซต

ครม.อนุมัติร่างพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งซ่อมส.ส.กทม. คาดเข้าคูหา30ม.ค.65

ครม.อนุมัติร่างพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งซ่อมส.ส.กทม. คาดเข้าคูหา30ม.ค.65
TNN ช่อง16
28 ธันวาคม 2564 ( 15:35 )
57
ครม.อนุมัติร่างพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งซ่อมส.ส.กทม. คาดเข้าคูหา30ม.ค.65

วันนี้ (28ธ.ค.64) น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) วันที่ 28 ธ.ค. 2564 ได้อนุมัติร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 9 แทนตำแหน่งที่ว่างลง พ.ศ....  

ทั้งนี้  เนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยเมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 2564 ว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนายสิระ เจนจาคะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 9 ได้สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101(6) ประกอบมาตรา 98(10) นับตั้งแต่วันเลือกตั้ง คือ วันที่ 24 มี.ค. 2562  ซึ่งทำให้ตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งว่างลง   

ดังนี้ จึงต้องดำเนินการตราพระราชกฤษฎีกาเพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งขึ้นแทนตำแหน่งที่ว่างลงภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ตำแหน่งว่างลง ซึ่งตามรัฐธรรมนูญมาตรา 105(1) ประกอบมาตรา 102 ให้ถือว่าตำแหน่งว่างลงนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัย คือวันที่ 22 ธ.ค. 2564  กล่าวคือ ต้องมีการจัดเลือกตั้งภายในวันที่ 4 ก.พ. 2565   

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้จัดทำร่างแผนการจัดการเลือกตั้ง โดยคาดว่าพระราชกฤษฎีกาฯ จะมีผลใช้บังคับวันที่ 2 ม.ค. 2565 

จากนั้น กกต. ประกาศกำหนดวันเลือกตั้งและวันรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้ง วันที่ 3 ม.ค. 2565 

ประกาศหน่วยเลือกตั้งและรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งภายในวันที่ 4 ม.ค. 2565 

รับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่างลง ระหว่างวันที่ 6-10 ม.ค. 2565 

และ จัดการเลือกตั้งได้ในวันที่ 30 ม.ค. 2565


ภาพจาก AFP

ข่าวที่เกี่ยวข้อง