รีเซต

'นายกฯ' เห็นชอบหลักการช่วยเหลือผู้ปกครอง-น.ร. 'ศธ.' เร่งทำแผนเสนอครม.พิจารณา 27 ก.ค.นี้

'นายกฯ' เห็นชอบหลักการช่วยเหลือผู้ปกครอง-น.ร. 'ศธ.' เร่งทำแผนเสนอครม.พิจารณา 27 ก.ค.นี้
มติชน
21 กรกฎาคม 2564 ( 14:38 )
40
'นายกฯ' เห็นชอบหลักการช่วยเหลือผู้ปกครอง-น.ร. 'ศธ.' เร่งทำแผนเสนอครม.พิจารณา 27 ก.ค.นี้

 

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังหารือมาตรการการให้ความช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรคนา 2019 หรือโควิด -19 ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ว่า จากมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคมที่ผ่านมา ได้มอบหมายให้ ศธ. และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) หารือกับหน่วยงานในสังกัด เพื่อกำหนดแนวทางการลดค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา เนื่องจากผู้ปกครองส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 พร้อมมอบให้ ศธ.และ อว.จัดทำข้อเสนอโครงการที่กำหนดให้รัฐร่วมสมทบภาระส่วนลดให้แก่สถานศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียน โดยเสนอให้ครม. พิจารณาโดยเร็ว ซึ่งตนได้นำกลับมาหารือกับผู้บริหาร ศธ.ทุกแท่ง และออกแบบโครงการไปเสนอให้นายกรัฐมนตรีพิจารณา โดยโครงการที่ ศธ.เสนอคือมาตรการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการเรียนรู้ ซึ่งจะช่วยเหลือผู้เรียนทุกสังกัด ทั้งในสังกัดของ ศธ. ผู้เรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ผู้เรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร และผู้เรียนในสังกัดโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยต่างๆ โดยครอบคลุมผู้เรียนทั้งภาครัฐและเอกชนด้วย ซึ่งนายกรัฐมนตรีรับหลักการที่ ศธ.เสนอ พร้อมกับให้ ศธ.ไปจัดทำรายละเอียดหลักการและวิธีการ ให้ครม.พิจารณาในวันที่ 27 กรกฎาคมนี้ ส่วนรายละเอียดว่าจะใช้งบอะไรในการช่วยเหลือขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ ครม.

 

 

 

น.ส.ตรีนุช กล่าวต่อว่า เมื่อครม. เห็นชอบแล้ว ศธ.พร้อมจะดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้ทันที เพราะนายกรัฐมนตรีถึงว่าการช่วยเหลือผู้ปกครองและนักเรียนเป็นมาตรการเร่งด่วน ต้องเร่งผลักดันให้เร็วที่สุด นอกจากนี้นากยกรัฐมนตรีเป็นห่วงนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่ส่วนใหญ่เรียนการผ่านออนไลน์ ที่อาจจะได้รับความรู้ไม่เพียงพอ จึงมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) หาทางเพิ่มความรู้ให้นักเรียน ผ่านการเรียนการสอนรูปแบบอื่น เช่น การเรียนการสอนผ่าน On Ari เป็นต้น พร้อมกับเน้นย้ำให้ ศธ.ปลดล็อกการบ้านให้กับนักเรียน อย่าเน้นการทดสอบ เน้นการเรียนการสอนแบบบรูณาการ
“การช่วยเหลือครั้งนี้จะไม่ทิ้งเด็กคนใดคนหนึ่งไว้ข้างหลัง จะช่วยทุกคน ทุกกลุ่ม และส่งต่อการช่วยเหลือไปให้ถึงผู้ปกครองโดยตรง พร้อมกับช่วยเหลือสถานศึกษาเพื่อให้สถานศึกษาไปพัฒนาสื่อการเรียนการสอน และพัฒนามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 และในวันที่ 22 กรกฎาคม ดิฉันจะหารือร่วมกับผู้บริหาร ศธ. เพื่อหาแนวทางลดภาระให้ครู ตั้งแต่การลดภาระหารทำงาน การประเมินครู และลดการบ้านให้กับนักเรียนด้วย”น.ส.ตรีนุช กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง