รฟม.แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนกาญจนาภิเษก ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 วันที่ 7 ก.ย.นี้

รฟม.แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนกาญจนาภิเษก ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 วันที่ 7 ก.ย.นี้
มติชน
24 สิงหาคม 2564 ( 12:04 )
11
รฟม.แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนกาญจนาภิเษก ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 วันที่ 7 ก.ย.นี้

รฟม.แจ้งปิดเบี่ยงจราจรช่องทางหลักและช่องทางคู่ขนานชั่วคราว บนถนนกาญจนาภิเษ ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ฝั่งขาออก มุ่งหน้าบางปะอิน บริเวณ กม.44+600 และบริเวณ 43+100 วันที่ 7 กันยายน 2564 ในช่วงเวลา 24.00 – 04.00 น. เพื่อดำเนินงานติดตั้งคานทางวิ่ง (Guideway Beam)
สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี

 

 

 

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจรช่องทางหลักชั่วคราวทุกช่องทาง บนถนนกาญจนาภิเษก ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ฝั่งขาออก มุ่งหน้าบางปะอิน บริเวณ กม.44+600 และปิดเบี่ยงจราจรช่องทางคู่ขนานชั่วคราว 1 ช่องทางขวา (ชิดเกาะกลาง) บนถนนกาญจนาภิเษก ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ฝั่งขาออก มุ่งหน้าบางปะอิน บริเวณ กม.43+100 เพื่อดำเนินงานติดตั้งคานทางวิ่ง (Guideway Beam) สำหรับก่อสร้างโครงการฯ วันที่ 7 กันยายน 2564 ในช่วงเวลา 24.00 – 04.00 น.

 

 

 

ทั้งนี้ ผู้ใช้ทางฝั่งขาออกที่ต้องการมุ่งหน้าบางปะอิน ให้เบี่ยงซ้ายเข้าสู่ช่องทางคู่ขนาน และใช้ช่องจราจร 1 ช่องทางซ้าย เมื่อถัดจากพื้นที่ปฏิบัติงาน ให้ใช้ช่องจราจร 1 ช่องทางขวา เพื่อเตรียมเบี่ยงเข้าสู่ช่องทางหลักทดแทน

 

 

 

ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวอาจส่งผลให้การจราจรชะลอตัว ติดขัด และอาจมีเสียงดังรบกวนโดยระหว่างดำเนินงาน จะมีการติดตั้งป้ายเตือนล่วงหน้าก่อนถึงจุดเบี่ยง ป้ายจราจร กรวยยางและสัญญาณไฟส่องสว่าง เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง รฟม. จึงขออภัยในความไม่สะดวก โดยทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูฯ ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างได้ตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 30 ข้อ 6 (2) ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2564 และได้รับการอนุญาตเคลื่อนย้ายแรงงาน จากพื้นที่พักชั่วคราว เพื่อออกมาทำงานก่อสร้างในช่วงบริเวณดังกล่าว  โดยจะดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันควบคุมโรค ในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal)  และการเดินทางเคลื่อนย้ายระหว่างที่พักและสถานที่ทำงาน ภายใต้การกำกับควบคุม (Sealed Route) ที่กระทรวงสาธารณสุข หรือทางราชการกำหนด

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง