รีเซต

เตือนห้ามจอดรถบนไหล่ทางเขตทางหลวงพิเศษ หมายเลข 7 และ 9 - ฝ่าฝืนมีโทษ

เตือนห้ามจอดรถบนไหล่ทางเขตทางหลวงพิเศษ หมายเลข 7 และ 9 - ฝ่าฝืนมีโทษ
TNN ช่อง16
28 ธันวาคม 2565 ( 14:32 )
68
เตือนห้ามจอดรถบนไหล่ทางเขตทางหลวงพิเศษ หมายเลข 7 และ 9 - ฝ่าฝืนมีโทษ

กรมทางหลวงแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง  กรมทางหลวงแจ้งผู้ใช้เส้นทาง ห้ามจอดรถบนไหล่ทาง 

ในเขตทางหลวงพิเศษ หมายเลข 7 และ 9 ซึ่งอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ 

ผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษ ตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 มาตรา 41  

โทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน 

หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ขอความร่วมมือผู้ใช้เส้นทาง หากต้องการหยุดพัก

แนะนำผู้ใช้ทาง ให้จอดพักบริเวณจุดพักรถ “Rest Stop และ Service Area” เพื่อความปลอดภัย ดังนี้

- จุดพักรถทับช้าง 1

- จุดพักรถทับช้าง 2

- จุดพักรถลาดกระบัง 1

- จุดพักรถลาดกระบัง 2

- สถานที่บริการทางหลวงบางปะกง 1

- สถานที่บริการทางหลวงบางปะกง 2

- จุดพักรถหนองรี 1

- จุดพักรถหนองรี 2

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1586 กด 7ภาพจาก กรมทางหลวง / TNN ONLINE (แฟ้มภาพ)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง