รีเซต

ปักกิ่งพบผู้ป่วยวัย 19 ปี ถูกวินิจฉัยเป็น 'อัลไซเมอร์'

ปักกิ่งพบผู้ป่วยวัย 19 ปี ถูกวินิจฉัยเป็น 'อัลไซเมอร์'
Xinhua
6 กุมภาพันธ์ 2566 ( 19:32 )
42
ปักกิ่งพบผู้ป่วยวัย 19 ปี ถูกวินิจฉัยเป็น 'อัลไซเมอร์'

ปักกิ่ง, 6 ก.พ. (ซินหัว) -- โรงพยาบาลเซวียนอู่ สังกัดมหาวิทยาลัยการแพทย์นครหลวง ในกรุงปักกิ่งของจีน เปิดเผยว่าผู้ป่วยวัย 19 ปีรายหนึ่งได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคอัลไซเมอร์ ซึ่งถือเป็นกรณีที่พบได้ยาก เนื่องจากผู้ป่วยโรคนี้ส่วนใหญ่มักอยู่ในกลุ่มประชากรสูงอายุเจี่ยหลงเฟย แพทย์สาขาวิชาประสาทวิทยาประจำโรงพยาบาลฯ ระบุว่าผู้ป่วยรายดังกล่าวเริ่มมีอาการความทรงจำผิดปกติเมื่ออายุได้ 17 ปี โดยเขาประสบปัญหาในการจดจำเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันก่อนหน้าโรงพยาบาลเซวียนอู่ตรวจร่างกายผู้ป่วยหลายรูปแบบ อาทิ การทดสอบดัชนีน้ำไขสันหลังและการตรวจด้วยเครื่องเพทสแกน (PET scan) ซึ่งเป็นวิธีการวินิจฉัยโรคอัลไซเมอร์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในโลกภาพที่ได้จากการสแกนบ่งชี้ว่าผู้ป่วยมีภาวะสมองส่วนฮิปโปแคมปัสฝ่อเล็กน้อยและมีดัชนีน้ำไขสันหลังผิดปกติ โดยเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยทางคลินิกของผู้ป่วยรายนี้ได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการเจอร์นัล ออฟ อัลไซเมอร์ ดิซีส (Journal of Alzheimer's Disease)เจี่ยกล่าวว่าโรคอัลไซเมอร์เชื่อมโยงกับหลายปัจจัย เช่น สภาพร่างกายผู้ป่วย พันธุกรรม และรูปแบบการใช้ชีวิต โดยช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีแนวโน้มพบคนเป็นโรคนี้ตั้งแต่อายุน้อย ผู้ป่วยบางรายที่เป็นโรคอัลไซเมอร์ระยะเริ่มต้นจะมีการกลายพันธุ์ของยีน ขณะเทคโนโลยีการตรวจหาโรคที่มีความก้าวหน้ายังช่วยให้คณะแพทย์สามารถวินิจฉัยกลุ่มผู้ป่วยอายุน้อยได้มากขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง