รีเซต

กทท. แจงค่าภาระท่าเทียบเรือ A ทลฉ. เป็นธรรมและสะท้อนต้นทุน

กทท. แจงค่าภาระท่าเทียบเรือ A ทลฉ. เป็นธรรมและสะท้อนต้นทุน
TNN ช่อง16
17 กรกฎาคม 2563 ( 16:57 )
162
กทท. แจงค่าภาระท่าเทียบเรือ A ทลฉ. เป็นธรรมและสะท้อนต้นทุน

กรุงเทพฯ 17 ก.ค.63 - เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ได้เปิดให้บริการท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) ที่ท่าเรือแหลมฉบัง (ทลฉ.) อย่างเป็นทางการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เนื่องจากที่ผ่านมาท่าเรือแหลมฉบังยังไม่มีท่าเทียบเรือชายฝั่งเป็นการเฉพาะ ทำให้เรือชายฝั่งต้องไปเทียบท่าที่ท่าเทียบเรือระหว่างประเทศ เป็นการชั่วคราวไปก่อน ซึ่งทำให้เกิดปัญหาการรอคอยเข้าเทียบท่าของเรือชายฝั่งที่ท่าเทียบเรือระหว่างประเทศ เนื่องจากท่าเทียบเรือระหว่างประเทศมีเรือสินค้าระหว่างประเทศให้บริการอยู่ ทำให้เรือชายฝั่งไม่สามารถเข้าเทียบท่าบรรทุกตู้สินค้าขาเข้า เพื่อนำไปส่งยังท่าปลายทางได้ทันเวลากับความต้องการของผู้นำเข้าสินค้า ซึ่งทำให้เกิดค่าภาระฝากเก็บตู้สินค้า (Container Storage) และเป็นปัญหาระหว่างผู้นำเข้าสินค้า สายการเดินเรือ และผู้ประกอบการท่าเรือระหว่างประเทศมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

ดังนั้น การเปิดดำเนินการท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) ให้บริการขนส่งตู้สินค้าระหว่างท่าเทียบเรือระหว่างประเทศถึงท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) เพื่อแก้ปัญหาและลดระยะเวลารอคอยเทียบท่าของเรือสินค้าชายฝั่ง มีส่วนสำคัญในการสนองตอบนโยบายรัฐบาลในการเร่งพัฒนาการขนส่งทางน้ำ พร้อมทั้งส่งเสริมให้การพัฒนาเส้นทางการเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งกับ ทลฉ. เป็นรูปธรรมมากขึ้น เพื่อให้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบขนส่ง (Shift Mode) จากทางถนนเป็นทางรางและทางลำน้ำ ซึ่งเป็นการพัฒนาและลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศโดยรวม 

ในการนี้ กทท. เรียกเก็บค่าภาระยกขนและเคลื่อนย้ายตู้สินค้าของท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) ประกอบด้วยกิจกรรมการขนส่งตู้สินค้าระหว่างท่าเทียบเรือระหว่างประเทศถึงท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) จากรถบรรทุกตู้สินค้าลงในลานตู้สินค้าของท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) และการยกขนตู้สินค้าจากลานตู้สินค้าขึ้นรถบรรทุกตู้สินค้าไปยังหน้าท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) และใช้ปั้นจั่นหน้าท่ายกขนตู้สินค้าบรรทุกลงเรือชายฝั่ง เพื่อให้เรือสินค้าชายฝั่งที่มารับตู้สินค้าขาเข้าที่ ทลฉ. ดำเนินการบรรทุกตู้สินค้าลงเรือ (Loading Container)

ซึ่ง กทท. ได้ประกาศกำหนดอัตราค่าภาระยกขนและเคลื่อนย้ายตู้สินค้าของท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) ในอัตรา 1,545.- บาท ต่อตู้ ทุกขนาด ทุกสถานภาพ ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา และต่อมา กทท. ได้มีประกาศปรับลดอัตราค่าภาระฯ จากเดิม ลดลงร้อยละ 20 เป็นการจัดเก็บในอัตรา 1,236.- บาท ต่อตู้ ทุกขนาด ทุกสถานภาพ โดยเป็นอัตราที่คำนวณและสะท้อนมาจากต้นทุนการดำเนินการ และได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 ซึ่งเป็นอัตราขั้นต่ำในระยะเริ่มแรกของการเปิดดำเนินการ   

ทั้งนี้ กทท. มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของท่าเรือให้มีความทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการขนส่งสินค้าที่ท่าเรือแหลมฉบัง สนับสนุนการขนส่งสินค้าออกไปยังต่างประเทศ และลดระยะเวลาการรอคอยของเรือสินค้าชายฝั่งที่ต้องใช้ท่าเรือระหว่างประเทศร่วมกับเรือสินค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งลดระยะเวลาการส่งมอบสินค้า (Transit Time) ให้แก่ผู้นำเข้าสินค้าจากในปัจจุบัน ทำให้ประหยัดต้นทุนค่าใช้จ่ายโดยรวม รวมถึงลดการใช้พลังงาน ลดปัญหาการจราจร ยกระดับการเป็นท่าเรือหลักในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และเป็นประตูการค้าหลักของระดับภูมิภาค

เกาะติดข่าวที่นี่ 

website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand 
facebook live : TNN Live 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNONLINE 
Youtube Official : TNNThailand 
Instagram : @tnn_online 
TIKTOK : @tnnonline


ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง