รีเซต

ซามาร์กันต์ : เมืองเก่าแก่แห่งเส้นทางสายไหมโบราณ

ซามาร์กันต์ : เมืองเก่าแก่แห่งเส้นทางสายไหมโบราณ
Xinhua
13 กันยายน 2565 ( 15:58 )
25
ซามาร์กันต์ : เมืองเก่าแก่แห่งเส้นทางสายไหมโบราณ

ซามาร์กันต์, 13 ก.ย. (ซินหัว) -- ชวนชมทิวทัศน์และสิ่งปลูกสร้างเก่าแก่จากเมืองซามาร์กันต์ของอุซเบกิสถาน อาทิ หอดูดาวอูลัก เบค และจัตุรัสรีกิสตัน

ทั้งนี้ ซามาร์กันต์หมายถึง "ผืนดินอันอุดมสมบูรณ์" เป็นเมืองขนาดใหญ่อันดับสองของอุซเบกิสถาน มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,500 ปี และปัจจุบันมีประชากรราว 560,000 คนอดีตเมืองซามาร์กันต์เคยเป็นศูนย์กลางการเมือง เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสำคัญของภูมิภาคเอเชียกลางนอกจากนั้นเมืองซามาร์กันต์ยังเคยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนบนเส้นทางสายไหมโบราณ ที่ซึ่งอารยธรรมตะวันออกและอารยธรรมตะวันตกมาบรรจบพบกัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง