"ไทยแอร์เอเชีย" ให้พนักงานหยุดต่ออีก 4 ด. โดยไม่รับเงินเดือน เหลือคนทำงานแค่ 25%เพื่อรักษาองค์กร

"ไทยแอร์เอเชีย" ให้พนักงานหยุดต่ออีก 4 ด. โดยไม่รับเงินเดือน เหลือคนทำงานแค่ 25%เพื่อรักษาองค์กร
มติชน
19 มกราคม 2564 ( 12:18 )
22
"ไทยแอร์เอเชีย" ให้พนักงานหยุดต่ออีก 4 ด. โดยไม่รับเงินเดือน เหลือคนทำงานแค่ 25%เพื่อรักษาองค์กร

เมื่อวันที่ 19 ม.ค. รายงานข่าวจากบริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) แจ้งว่า ที่ประชุมบริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ AAV เจ้าของสายการบินไทย แอร์เอเชีย แจ้งว่าเมื่อเร็วๆนี้ มีมติให้บริษัทฯ ดำเนินมาตรการปรับลดค่าใช้จ่ายองค์กรอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ส่งผลกระทบทำให้ความต้องการเดินทางลดลง โดยให้บริษัทฯขอความร่วมมือให้พนักงาน เข้าร่วมโครงการหยุดงานโดยไม่รับค่าจ้าง (Leave Without pay) เป็นระยะเวลา 4 เดือน คือตั้งแต่ ก.พ. – พ.ค. 64

 

ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าว จะมีการแบ่งพนักงานเป็น 2 ส่วน คือ 1.กลุ่มที่เข้าโครงการต่อเนื่องจากช่วงปลายปี 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งเดิมจะสิ้นสุดเดือนมีนาคมนี้ และให้ต่อไปจนถึงเดือนพฤษภาคม 2564 และ 2.กลุ่มพนักงานที่ยังทำงานอยู่ในปัจจุบัน ให้หัวหน้างานคัดเลือกพนักงานให้หยุดงานโดยไม่รับค่าจ้าง เป็นระยะเวลา 4 เดือน โดยให้เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไปเช่นกัน

 

“หากบริษัทสามารถดำเนินการตามแผนดังกล่าวได้ จะทำให้สายการบินมีจำนวนพนักงานที่ปฏิบัติงานเหลือเพียง 25% ของทั้งบริษัท ซึ่งมาตรการขอความร่วมมือให้มีการหยุดงานโดยไม่รับค่าจ้างนั้น เป็นมาตรการที่สายการบิน ต้องการที่จะรักษาพนักงานและองค์กรไว้ให้สามารถเดินต่อไปได้ในช่วงวิกฤติ โดยไม่ต้องมีการปลดพนักงาน”รายงานข่างระบุ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง