รีเซต

GULF ทำธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล-เข้าลงทุน Binance ในสหรัฐ

GULF ทำธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล-เข้าลงทุน Binance ในสหรัฐ
ทันหุ้น
18 เมษายน 2565 ( 09:08 )
210
GULF ทำธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล-เข้าลงทุน Binance ในสหรัฐ

#GULF #ทันหุ้น-บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด(มหาชน) หรือ GULF แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า เมื่อวันที่ 13 เม.ย. 2565 บริษัท กัลฟ์ อินโนวา จำกัด หรือ Gulf Innova ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้เข้าลงนามในสัญญาผู้ถือหุ้น กับ Binance Capital Management Co., Ltd. (“Binance Capital Management”) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งบริษัทร่วมทุน ในการดำเนินธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทย 

 

ทั้งนี้ ภายหลังที่บริษัทร่วมทุนได้จัดตั้งแล้วเสร็จ บริษัทร่วมทุนนั้นจะดำเนินการขอใบอนุญาตศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลและใบอนุญาตอื่นๆ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการเข้าไปมีส่วนร่วมในระบบนิเวศทางธุรกิจ (Ecosystem) ของ Binance และเพื่อเป็นการต่อยอดในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล Gulf International Investment Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วน 100% ยังได้มีการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล BNB ซึ่งเป็นสกุลเงินดิจิทัลหลัก (Native Coin) ของระบบนิเวศทางธุรกิจของ Binance (BNB Chain Ecosystem) ใช้เป็น utility token เพื่อใช้งาน Application ที่อยู่บน BNB Chain ซึ่งนับเป็นบล็อกเชนที่ใหญ่ที่สุดของโลกตามจำนวนผู้ใช้งาน (Active Users) ด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำและมีความสามารถในการจัดการธุรกรรมได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้จำนวนการทำธุรกรรมผ่าน BNB Chain เติบโตอย่างก้าวกระโดด นำไปสู่ความต้องการ(demand) การใช้สกุลเงิน BNB ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 

ทั้งนี้ บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าความร่วมมือในหลายระดับ (Multi-level Cooperation) กับ Binance ซึ่งเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี Blockchain Infrastructure ระดับโลก สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทฯ ที่ต้องการเป็นผู้นำในด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล และเปิดโอกาสให้บริษัทฯ สามารถขยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ในอนาคต 

 

**เข้าลงทุนศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลในสหรัฐ 

 

GULF ยังได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯอีกว่า Gulf International Investment (Hong Kong) Limited (“Gulf HK”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วน 100%ได้เข้าลงทุนในหุ้นบุริมสิทธิ์ใหม่ (Series Seed Preferred Stock) ที่ออกโดย BAM Trading Services Inc. ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Exchange) ในประเทศสหรัฐอเมริกา ภายใต้ชื่อ Binance.US

 

Binance.US ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2562และเป็นผู้นำในธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีผู้ใช้จำนวนหลายล้านคน และมีปริมาณการซื้อขายมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปัจจุบัน Binance.US ได้รับใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศสหรัฐอเมริกาจำนวน 45 รัฐและ 7 ดินแดน โดยมีเป้าหมายที่จะเปิดให้บริการทั่วประเทศสหรัฐอเมริกาภายในสิ้นปี2565 

 

ทั้งนี้ Binance.US จะนำเงินจากการระดมทุนในครั้งนี้ ไปใช้ในการเพิ่มจำนวนบุคลากร ทำการตลาดเพื่อสร้างผลตอบแทน เพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และลงทุนซื้อกิจการที่มีศักยภาพในอนาคต โดยมีแผนจะเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering: IPO) ในอีก 2-3 ปีข้างหน้า ดังนั้น การลงทุนใน Binance.US จึงเป็นการเปิดโอกาสให้บริษัทฯ มีส่วนร่วมในธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีจำนวนผู้ใช้งานเติบโตเร็วที่สุดในโลก และยังสามารถรับรู้มูลค่าการลงทุนที่เพิ่มขึ้นภายหลังจากที่ Binance.US เข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์อีกด้วย

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง