บางกอกแอร์เวย์ส พร้อมเปลี่ยนตั๋ว โดยไม่คิดค่าธรรมเนียม

บางกอกแอร์เวย์ส พร้อมเปลี่ยนตั๋ว โดยไม่คิดค่าธรรมเนียม
มติชน
9 เมษายน 2564 ( 18:22 )
54
บางกอกแอร์เวย์ส พร้อมเปลี่ยนตั๋ว โดยไม่คิดค่าธรรมเนียม

 

 

ข่าววันนี้ 9 เมษายน 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ขยายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และประกาศจาก ศบค.และหน่วยราชการ เรื่องมาตรการเข้าพื้นที่ในแต่ละจังหวัด บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส คำนึงถึงผลกระทบที่ผู้โดยสารที่ได้รับในการเดินทาง จึงอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ถือบัตรโดยสารบางกอกแอร์เวย์ส

 

ซึ่งได้ออกบัตรโดยสารก่อนหรือในวันที่ 6 เมษายน 2564 และมีกำหนดการเดินทางภายในวันที่ 30 เมษายน 2564 สามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินได้โดยได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง หรือสามารถขอคืนเงินค่าบัตรโดยสารเป็นทราเวลเวาเชอร์ (Travel Voucher) เพื่อใช้ซื้อบัตรโดยสารของสายการบินฯ สำหรับการเดินทางครั้งต่อไป โดยแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนเวลาเดินทาง ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bangkokair.com/travel-voucher ทั้งนี้เงื่อนไขจักเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

 

 

ผู้โดยสารที่ออกบัตรโดยสารโดยตรงกับสายการบินฯ สามารถติดต่อคอลเซ็นเตอร์ 1771 หรือ โทร 02-270-6699 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 20.00 น. และผู้โดยสารที่ออกบัตรโดยสารผ่านทางตัวแทนจำหน่าย กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายของท่าน

 

บริษัทฯ แนะนำผู้โดยสารตรวจสอบ ประกาศ คำสั่งและข้อกำหนดต่างๆ ของจังหวัดหรือเมืองปลายทางที่ต้องการจะเดินทางเข้าออกก่อนเดินทาง จากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง อาทิ

 

 

บริษัทฯ ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น และยังคงยึดมั่นในการให้บริการโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัยของผู้โดยสารและพนักงานผู้ปฏิบัติงานเป็นสำคัญ และดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่องโดยเคร่งครัด

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง