รีเซต

'ศักดิ์สยาม' จัดโปรฯ หนุนสมัคร "เอ็มโฟล์ว" พร้อมจี้ ทล.คืนค่าปรับให้ครบ ภายใน มี.ค.

'ศักดิ์สยาม' จัดโปรฯ หนุนสมัคร "เอ็มโฟล์ว" พร้อมจี้ ทล.คืนค่าปรับให้ครบ ภายใน มี.ค.
ข่าวสด
21 มีนาคม 2565 ( 20:19 )
18
'ศักดิ์สยาม' จัดโปรฯ หนุนสมัคร "เอ็มโฟล์ว" พร้อมจี้ ทล.คืนค่าปรับให้ครบ ภายใน มี.ค.

'ศักดิ์สยาม' จัดโปรฯ หนุนสมัคร "เอ็มโฟล์ว" พร้อมจี้ ทล.คืนค่าปรับให้ครบ ภายใน มี.ค. ตั้งเป้าดึงสมาชิกจากผู้จดทะเบียนรถ 6 ล้านคัน

 

เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 2565 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุม ติดตามและเร่งรัดการพัฒนาและการเปิดให้บริการ ระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้น (เอ็มโฟล์ว) ของกรมทางหลวง (ทล.) และการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ผ่านแอปพลิเคชั่นซูม

 

โดยนายศักดิ์สยาม กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมเพื่อติดตามการดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม โดย ทล. ได้ดำเนินการพัฒนาระบบเอ็มโฟล์ว บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 9 (ด่านทับช้าง 1 และ 2 และด่านธัญบุรี 1 และ 2 เพื่อแก้ไขปัญหารถติดขัดหน้าด่าน โดยวางระบบให้สามารถบูรณาการกับ กทพ. ในการพัฒนาระบบเอ็มโฟล์ว ให้เป็นรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน

 

นายศักดิ์สยาม กล่าวอีกว่า เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 2565 มีผู้สมัครสมาชิกผ่านเว็บไซต์ และแอปพลิเคชั่น จำนวน 160,577 ราย ผู้สมัครสมาชิกผ่าน Line Official Account จำนวน 24,185 ราย โดยมีจำนวนรายการที่ใช้บริการเอ็มโฟล์ว ทั้งหมด 1,607,074 ราย จำแนกเป็น สมาชิกผ่านระบบและเว็บไซต์ จำนวน 630,998 ราย สมาชิกผ่าน Line OA จำนวน 111,802 ราย ยังไม่ได้เป็นสมาชิก จำนวน 814,749 ราย

 

รถที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผ่านทาง (รถดับเพลิง รถพยาบาล เป็นต้น) จำนวน 7,360 ราย และรอการตรวจสอบยืนยัน จำนวน 42,165 ราย โดย ทล. ได้มีการส่งเสริมการสมัครสมาชิกอย่างต่อเนื่อง เช่น จัดโปรโมชั่นรับ E-Coupon 60 บาท เพื่อใช้ซื้อสินค้าในเซเว่นอีเลฟเว่น เป็นต้น

 

นายศักดิ์สยาม กล่าวต่อว่า ขณะที่ผู้สมัครผ่าน Line OA ได้รับสิทธิ์แล้ว จำนวน 3,904 สิทธิ์ คงเหลือ46,096 สิทธิ์ เพิ่มโปรโมชั่นวิ่งฟรี 2 เที่ยว จาก 100,000 สิทธิ์ เป็น 200,000 สิทธิ์ (100,000 สิทธิ์แรกได้รับครบแล้ว ส่วนเพิ่มเติมอีก 100,000 สิทธิ์ ได้รับสิทธิ์แล้ว จำนวน 48,871 สิทธิ์ คงเหลือ 51,129 สิทธิ์) และจัดโปรโมชั่นลด 20% ทุกเที่ยว ตลอด 3 เดือน (มีผู้ได้รับส่วนลดแล้ว 152,215 ราย คิดเป็นมูลค่า 921,222 บาท)

 

นายศักดิ์สยาม กล่าวอีกว่า สำหรับการแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดหน้าด่าน ทล. ได้ดำเนินการเร่งประชาสัมพันธ์ ทำความเข้าใจ และเชิญชวนให้ประชาชนผู้ใช้ทางมาลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิก ดำเนินการติดตั้งแบริเออร์ กรวยยาง และแบ่งช่องจราจรให้ชัดเจนเป็นระยะทางล่วงหน้า 1 กม. รวมทั้งปรับจำนวนช่องเก็บเงินสด และช่องอัตโนมัติ M Pass และ Easy Pass ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับปริมาณรถผู้ใช้ทางของแต่ละด่าน โดยระดมเจ้าหน้าที่ช่วยบริการอำนวยความสะดวกในการเก็บเงินช่องทางเงินสด เพื่อให้สามารถผ่านด่านฯ ได้รวดเร็วขึ้น

 

นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการคืนเงินค่าปรับ พร้อมขยายระยะเวลาชำระ ซึ่ง ทล. จะคืนค่าปรับให้ทุกราย รวมทั้งชะลอเรียกค่าปรับสำหรับผู้ใช้ช่องทางผิด จนไปถึง 31 มี.ค.นี้ ซึ่งปัจจุบันคืนเงินแล้วประมาณ 95% โดย ทล.จะต้องคืนเงินค่าปรับให้กับผู้ใช้ทางอีก 5% ให้แล้วเสร็จภายในเดือน มี.ค.นี้

 

นายศักดิ์สยาม กล่าวต่อว่า สำหรับการพัฒนาระบบเอ็มโฟล์ว ของ กทพ. บนทางพิเศษฉลองรัช จำนวน 3 ด่าน (จตุโชติ, สุขาภิบาล 5-1 และสุขาภิบาล 5-2) ปัจจุบันมีความคืบหน้า 90% โดยได้ดำเนินการติดตั้งโครงสร้างคร่อมช่องจราจร งานติดตั้งอุปกรณ์โครงสร้างคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และดำเนินงานทดสอบการทำงานต่อเนื่องของอุปกรณ์ เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมงานจัดจ้างพัฒนาระบบ ซึ่งจะติดตั้งและทดสอบระบบได้ในเดือน มิ.ย. 2565

โดย กทพ. ได้จัดทำแผนการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ วิทยุ Infographic Social Media รวมทั้งมีแผนจะจัดโปรโมชั่น ส่งเสริมการสมัครและใช้งานระบบเอ็มโฟล์ว ช่วงระหว่างเดือน พ.ค. - มิ.ย. 2565 โดยผู้ใช้บริการที่จะอัพเดต Easy Pass เพื่อสมัครระบบเอ็มโฟล์ว จะได้รับเงินเติมลงในบัตร Easy Pass จำนวน 50 บาท (เฉพาะ 10,000 บัตรแรก) ส่วนผู้ใช้บริการที่เป็นสมาชิก M-Flow แล้ว หากมาใช้บริการจะได้รับเงินเติมลงในบัตร 100 บาท (เฉพาะ 20,000 บัตรแรก) ช่วงเดือน ก.ค. 2565 เป็นต้น

นายศักดิ์สยาม กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ ได้มีข้อสั่งการให้ ทล. และกทพ. ดำเนินการ อาทิ ให้ ทล. และ กทพ. เน้นการประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ราคาเป็นธรรม การแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดบริเวณด่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง เป็นต้น ให้ กทพ. ประชาสัมพันธ์การใช้บริการระบบฯ ล่วงหน้า ก่อนการเปิดให้บริการ โดยยึดต้นแบบการประชาสัมพันธ์ของ ทล.

ทั้งนี้ ได้ให้ ทล. ตั้งเป้าหมายจำนวนการสมัครสมาชิกผู้ใช้บริการเอ็มโฟล์ว จากผู้จดทะเบียนรถประมาณ 6 ล้านคัน และจัดทำแผนการสมัครสมาชิกเอ็มโฟล์วเป็นรายเดือน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว นอกจากนี้ ให้เชิญชวนผู้ประกอบการรถบรรทุก รถตู้โดยสาร รถโดยสารของ บขส. เป็นต้น ให้มาสมัครสมาชิกระบบเอ็มโฟล์วด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง