รีเซต

'ศักดิ์สยาม' คาดวันที่ 2 หลังเปิดปท. นักท่องเที่ยวบินเข้าสุวรรณภูมิเพิ่ม 1.26 หมื่นคน

'ศักดิ์สยาม' คาดวันที่ 2 หลังเปิดปท. นักท่องเที่ยวบินเข้าสุวรรณภูมิเพิ่ม 1.26 หมื่นคน
มติชน
2 พฤษภาคม 2565 ( 16:38 )
41
'ศักดิ์สยาม' คาดวันที่ 2 หลังเปิดปท. นักท่องเที่ยวบินเข้าสุวรรณภูมิเพิ่ม 1.26 หมื่นคน

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ถือเป็นการเปิดประเทศเต็มรูปแบบวันแรก โดยบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. รายงานว่ามีจำนวนเที่ยวบินและผู้โดยสารระหว่างประเทศ ณ ท่ากาศยานในความรับผิดชอบของ ทอท. ทั้ง 6 แห่ง ซึ่งมีจำนวนเที่ยวบินขาเข้า รวม 142 เที่ยวบิน จำนวนเที่ยวบินขาออก 156 เที่ยวบิน จำนวนผู้โดยสารขาเข้า 20,606 คน และจำนวนผู้โดยสารขาออก 16,385 คน

 

นายศักดิ์สยาม กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ คาดการณ์ว่าในวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) จะมีผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ 12,660 คน จำนวน 105 เที่ยวบิน ส่วนวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 คาดว่าจะมีผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ 12,437 คน จำนวน 106 เที่ยวบิน และวันที่ 4 พฤษภาคม 2565 คาดว่าจะมีผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ 13,220 คน จำนวน 109 เที่ยวบิน ท่าอากาศยานดอนเมือง คาดการณ์ว่าในวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 จะมีผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ 747 คน จำนวน 7 เที่ยวบิน ส่วนวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 คาดว่าจะมีผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ 903 คน จำนวน 6 เที่ยวบิน และวันที่ 4 พฤษภาคม 2565 คาดว่าจะมีผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ 949 คน จำนวน 8 เที่ยวบิน

 

นายศักดิ์สยาม กล่าวอีกว่า ท่าอากาศยานภูเก็ต คาดการณ์ว่าในวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 จะมีผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ 2,318 คน จำนวน 22 เที่ยวบิน ส่วนวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 คาดว่าจะมีผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ 2,976 คน จำนวน 27 เที่ยวบิน และวันที่ 4 พฤษภาคม 2565 คาดว่าจะมีผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ 2,980 คน จำนวน 27 เที่ยวบิน ท่าอากาศยานเชียงใหม่ คาดการณ์ว่าในวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 จะมีผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ 234 คน จำนวน 2 เที่ยวบิน ส่วนวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 คาดว่าจะมีผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ 77 คน จำนวน 1 เที่ยวบิน และวันที่ 4 พฤษภาคม 2565 คาดว่าจะมีผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ 45 คน จำนวน 1 เที่ยวบิน

 

นายศักดิ์สยาม กล่าวอีกว่า และท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ คาดการณ์ว่าในวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 จะมีผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ 576 คน จำนวน 4 เที่ยวบิน ส่วนวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 คาดว่าจะมีผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ 288 คน จำนวน 2 เที่ยวบิน และวันที่ 4 พฤษภาคม 2565 คาดว่าจะมีผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ 576 คน จำนวน 4 เที่ยวบิน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง