รีเซต

'ศักดิ์​สยาม'​ หารือ 'กัมพูชา'​ หวังประสานเวียดนาม ถกการเชื่อมต่อคมนาคม 3 ประเทศ

'ศักดิ์​สยาม'​ หารือ 'กัมพูชา'​ หวังประสานเวียดนาม ถกการเชื่อมต่อคมนาคม 3 ประเทศ
มติชน
20 เมษายน 2565 ( 13:47 )
67
'ศักดิ์​สยาม'​ หารือ 'กัมพูชา'​ หวังประสานเวียดนาม ถกการเชื่อมต่อคมนาคม 3 ประเทศ

ข่าววันนี้ 20 เมษายน นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และนายซุน จันทอล รัฐมนตรีอาวุโสและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงโยธาธิการและการขนส่งกัมพูชา ร่วมกันหารือความร่วมมือด้านการคมนาคมขนส่งระหว่างไทยและกัมพูชา โดยมี นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม ร่วมด้วยผู้แทนกรมเจ้าท่า กรมการขนส่งทางบก กรมทางหลวง การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)​ และสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ร่วมหารือผ่านระบบการประชุมทางไกล

 

นายศักดิ์สยามกล่าวว่า ทั้งสองฝ่ายได้หารือในประเด็นโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง ได้แก่ โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-กัมพูชา (บ้านหนองเอี่ยน-สตึงบท) การพัฒนาความเชื่อมโยงบริเวณจุดผ่านแดนบ้านท่าเส้น จังหวัดตราด กับทมอดา จังหวัดโพธิสัต (กัมพูชา) รวมถึงได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือในด้านการอำนวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน โดยเฉพาะการดำเนินการตามความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (ซีบีทีเอ) ซึ่งฝ่ายกัมพูชาประสงค์ขอให้มีการพิจารณาเพิ่มจุดผ่านแดนบ้านท่าเส้น-ทมอดา ไว้ในความตกลงซีบีทีเอด้วย และขอให้ทั้งสองฝ่ายกลับมาหารือร่วมกันอีกครั้งเพื่อหาข้อสรุปของการจัดทำร่างความตกลงทวิภาคีด้านการขนส่งทางถนนระหว่างไทย-กัมพูชา ที่ทั้งสองฝ่ายได้เคยเจรจาร่วมกัน

 

นายศักดิ์​สยามกล่าวว่า ฝ่ายกัมพูชาได้ขอบคุณ รฟท.ที่ได้บริจาครางรถไฟ หมอนคอนกรีต และเครื่องยึดเหนี่ยวรางให้กัมพูชา สำหรับการนำไปปรับปรุงทางรถไฟช่วงมงคลบุรี-พระตะบอง-โพธิสัต โดยทั้งสองฝ่ายจะมีการหารือร่วมกันเกี่ยวกับข้อตกลงด้านเทคนิคในการสนับสนุนการเดินรถไฟระหว่างสองประเทศต่อไป

 

 

“ฝ่ายไทยยินดีให้ความช่วยเหลือฝ่ายกัมพูชาในด้านการพัฒนาบุคลากรทางด้านวิศวกรรรมสำหรับการฝึกสอนหลักสูตรด้านวิศวกรรมให้กับนักศึกษาของสถาบันโยธาธิการและการขนส่งของกัมพูชา ตามที่ฝ่ายกัมพูชาร้องขอ ทั้งนี้ ฝ่ายไทยขอให้ฝ่ายกัมพูชาประสานงานกับกระทรวงคมนาคมเวียดนาม เพื่อเร่งรัดให้มีการจัดประชุมคณะทำงานร่วมสามฝ่าย เพื่อศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมของการเดินเรือตามแนวชายฝั่ง ระหว่างไทย-กัมพูชา-เวียดนาม ครั้งที่ 5 ต่อไป” นายศักดิ์​สยาม​กล่าว​

 

นายศักดิ์สยามกล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ ฝ่ายกัมพูชาได้เชิญกระทรวงคมนาคม และคณะ เยี่ยมชมพื้นที่บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา และหารือร่วมกันเกี่ยวกับการขนส่งข้ามแดนระหว่างกัน เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมความร่วมมือด้านความเชื่อมโยงระหว่างสองประเทศต่อไป

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง