รีเซต

'ประกันภัยโรคร้ายแรง' ของจีน เอื้อประโยชน์ปชช.กว่า 11 ล้านคน

'ประกันภัยโรคร้ายแรง' ของจีน เอื้อประโยชน์ปชช.กว่า 11 ล้านคน
Xinhua
7 เมษายน 2567 ( 17:22 )
28
'ประกันภัยโรคร้ายแรง' ของจีน เอื้อประโยชน์ปชช.กว่า 11 ล้านคน

(แฟ้มภาพซินหัว : พนักงานอธิบายนโยบายประกันสุขภาพแก่ประชาชนที่โรงพยาบาลในเมืองซานหมิง มณฑลฝูเจี้ยนทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีน วันที่ 18 พ.ย. 2020)

ปักกิ่ง, 7 เม.ย. (ซินหัว) -- สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจีนรายงานว่าประชาชนในเขตเมืองและเขตชนบทของจีนได้รับประโยชน์จากการประกันภัยโรคร้ายแรงของประเทศในปี 2023 ประมาณ 11.56 ล้านคน แบ่งเบาภาระประชาชนโดยเฉลี่ยต่อคนที่ 7,924 หยวน (ราว 40,000 บาท)

อนึ่ง จีนได้จัดตั้งระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศจำนวนสามระดับ ซึ่งประกอบด้วยการประกันสุขภาพขั้นพื้นฐาน การประกันภัยโรคร้ายแรง และการให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์ เพื่อลดความเสี่ยงทางเศรษฐกิจอันมีสาเหตุจากค่าใช้จ่ายทางการแพทย์

รายงานระบุว่ามีประชาชนเกือบ 1 พันล้านคนที่ได้รับความคุ้มครองจากการประกันสุขภาพขั้นพื้นฐาน และยังได้รับความคุ้มครองจากการประกันภัยโรคร้ายแรง ทั้งยังได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

ปัจจุบัน มาตรฐานการชำระเงินขั้นต่ำสำหรับการประกันภัยโรคร้ายแรงในท้องถิ่นบางแห่งกำหนดที่ไม่เกินร้อยละ 50 ของรายได้ที่ใช้จ่ายได้จริงเฉลี่ยต่อหัวของประชาชนในท้องถิ่นในปีก่อนหน้า และอัตราการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลไม่ควรต่ำกว่าร้อยละ 60 ของค่ารักษาพยาบาล

ทั้งนี้ อัตราการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้รับเบี้ยยังชีพขั้นต่ำ ผู้มีปัญหาพิเศษ และผู้ที่อยู่ในภาวะยากจน ควรจะสูงกว่าคนปกติที่ 5 จุดเปอร์เซ็นต์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง