รีเซต

วัดบางคลาน หลวงพ่อเงิน จัดพิธีอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ 211 รูป

วัดบางคลาน หลวงพ่อเงิน จัดพิธีอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ  211 รูป
TNN ช่อง16
28 มีนาคม 2567 ( 10:37 )
20
วัดบางคลาน หลวงพ่อเงิน จัดพิธีอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ  211 รูป

ที่วัดหิรัญญาราม (วัดบางคลาน) ตำบลบางคลาน อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567 ที่ประดิษฐานหล่อหลวงพ่อเงิน พระเกจิอาจารย์ชื่อดัง โดยวัดบางคลาน และมูลนิธิหลวงพ่อเงินวัดบางคลาน ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย กองทัพภาคที่ 3 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร ส่วนราชการในจังหวัดพิจิตร องค์กรปกครองส่วนทองถิ่น ร่วมจัดโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2567 โดยเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567 พลตำรวจตรีจรูญเกียรติ ปานแก้ว รองผู้บัญชาการกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เป็นประธานในพิธีปลงผมนาค และวันที่ 26 มีนาคม 2567 พลโท พลโท ประสาน แสงศิริรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานฝ่ายฆารวาสมอบผ้าไตรพระราชทาน มีหัวหน้าส่วนราชการ และชาวจังหวัดพิจิตร ร่วมพิธีดังกล่าวจำนวนมาก
ซึ่งพระครูพิสุทธิวรากร รองเจ้าคณะอำเภอโพทะเล เจ้าอาวาสวัดหิรัญญาราม ได้กล่าวว่าโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ในครั้งนี้ทุกภาคส่วนร่วมกันจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2567 โดยมีกำลังจากกองทัพภาคที่ 3 กำลังพลจากตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนชาวจังหวัดพิจิตร ร่วมอุปสมบท จำนวน 211 รูป และสามเณร จำนวน 7 รูป
ด้านนายพน ปั้นเพ็ง ไวยาวัจกรวัดหิรัญญาราม กล่าวว่าพระสงฆ์และสามเณรที่บรรพชาอุปสมบทในครั้งนี้จะได้ปฏิบัติธรรมเจริญจิตภาวนา และประกอบศาสนกิจตามหลักพระพุทธศาสนา ณ วัดหิรัญญาราม หรือวัดบางคลาน ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 9 เมษายน 2567 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระองค์ ที่ทรงเป็นพุทธมามะกะ ทรงเป็นพุทธศาสนิกชน และอัครศาสนูปถัมภก ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเกื้อหนุนพระพุทธศาสนานานัปการ ตลอดจนเพื่อเป็นการเผยแพร่พระพุทธศาสนา ให้ประชาชนได้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนา ซึมซับนำหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาไปดำรงในชีวิตในสังคม รวมถึงเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคีสมานฉันท์ของชาวบางคลาน และไทยทุกคนทุกกลุ่ม
หลวงพ่อเงิน


ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง