รีเซต

เช็กให้ชัวร์! ใช้บัตร เลือกตั้งเทศบาล 28 มี.ค.2564 นี้ อย่างไร ?

เช็กให้ชัวร์! ใช้บัตร เลือกตั้งเทศบาล 28 มี.ค.2564 นี้ อย่างไร ?
TeaC
27 มีนาคม 2564 ( 14:28 )
802
เช็กให้ชัวร์! ใช้บัตร เลือกตั้งเทศบาล 28 มี.ค.2564 นี้ อย่างไร ?

 

ข่าววันนี้ TrueID ขอชวนทุกท่านที่มีคุณสมบัติสามารถใช้สิทธิในการลงคะแนนเลือกตั้งได้ ออกไปใช้สิทธิ์ เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในวันที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น. – 17.00 น.  ณ ภูมิลำเนาที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเท่านั้น  โดยมีจำนวนเทศบาลทั้งสิ้น 2,472 แห่ง 

 

 

วิธีตรวจสอบสิทธิผ่านช่องทางออนไลน์ ทำได้ง่าย ๆ 

 

1. เข้าไปยังเว็บไซต์เพื่อตรวจสอบสิทธิ คลิกที่นี่

2. กรอกเลขบัตรประชาชนของเราลงไป และกด ค้นหา 

 

 

ใช้บัตร เลือกตั้งเทศบาล อย่างไร ? 

 

 

สำหรับขั้นตอน เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในวันที่ 28 มี.ค.2564 จะมีบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ คือ สีม่วง-สีชมพู ใช้ต่างกันอย่างไร เพื่อทำความเข้าใจก่อนเดินทางไปเลือกตั้ง มาเช็กเลย

 

 


บัตรเลือกตั้ง สีม่วง

 

 

 

 

เป็นบัตรสำหรับลงคะแนนเลือกตั้ง “นายกเทศมนตรี” โดยให้ทำเครื่องหมายกากบาท ในช่องทำเครื่องหมาย และสามารถทำเครื่องหมายได้เพียงช่องเดียว หรือหมายเลขเดียว เท่านั้น

 


บัตรเลือกตั้ง สีชมพู

 

 

 


ส่วนบัตรเลือกตั้งสีชมพู เป็นบัตรสำหรับลงคะแนนเลือกตั้ง “สมาชิกสภาเทศบาล” ให้ทำเครื่องหมายกากบาท ในช่องทำเครื่องหมาย โดยทำเครื่องหมายได้ไม่เกิน 6 หมายเลข (ผู้สมัครไม่เกิน 6 คน)

 

 

ไม่ลงคะแนนเสียง

 


สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งประสงค์ลงคะแนน “ไม่เลือกผู้สมัคร” ให้ทำเครื่องหมายกากบาทในช่องทำเครื่องหมาย “ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด”

 

 

9 ขั้นตอนการลงคะแนน เลือกตั้งเทศบาล

 

1. พกบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวประชาชนที่หมดอายุ หรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย และเลขประจำตัวประชาชน เช่น บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ ใบอนุญาตขับขี่ พาสปอร์ต เป็นต้น

 

2. ตรวจสอบรายชื่อและดูลำดับที่จากบัญชีรายชื่อ ที่ปิดประกาศไว้หน้าที่เลือกตั้ง

 

3. ยื่นหลักฐานแสดงตนต่อกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง (กปน.)

 

4. ลงลายมือชื่อ หรือพิมพ์ลายนิ้วมือในบัญชีรายชื่อ

 

5. ได้รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ใบแรกบัตรเลือกตั้งสีม่วงสำหรับเลือก นายกเทศมนตรี ใบที่สองบัตรเลือกตั้งสีชมพูเลือกสมาชิกสภาเทศบาล

 

6. ให้ลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือ บนต้นขั้วบัตร

 

7. เข้าคูหา ทำเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในช่องทําเครื่องหมาย โดยบัตรเลือกตั้งนายกเทศมนตรี เลือกผู้สมัครได้เพียงหนึ่งคน และบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเลือกผู้สมัครได้จํานวน 6 คน หากไม่ต้องการ เลือกผู้สมัครผู้ใด ให้ทําเครื่องหมายกากบาท (X) ในช่องไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด

 

8. เมื่อเสร็จแล้วพับบัตรเลือกตั้ง

 

9. นำบัตรเลือกตั้งไปหย่อนในหีบบัตรเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และหีบบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล ด้วยตนเอง

 

 

6 ข้อห้าม อย่าทำ! เสี่ยงผิดกฎหมาย

 

1. ห้ามถ่ายภาพบัตรเลือกตั้ง เพื่อให้เห็นเครื่องหมายลงคะแนน

 

2. ห้ามทำให้บัตรเลือกตั้งชำรุด หรือเสียหาย

 

3. ห้ามนำบัตรเลือกตั้งที่ออกเสียงลงคะแนนแล้วแสดงต่อผู้อื่น

 

4. ห้ามใช้บัตรอื่นที่ไม่ใช่บัตรเลือกตั้งลงคะแนน 

 

5. ห้ามนำบัตรเลือกตั้งออกจากสถานที่เลือกตั้ง 

 

6. ห้ามผู้ที่รู้ตัวว่าไม่มีสิทธิเลือกตั้งไปลงคะแนน หรือขัดขวางการใช้สิทธิเลือกตั้ง

 

 

 

ไม่ไปเลือกตั้งเทศบาลจะถูกจำกัดสิทธิ์อะไรบ้าง ?

 

1. ไม่สามารถสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. หรือ ส.ถ. หรือ ผ.ถ. หรือสมัครรับเลือกเป็น ส.ว.

 

2. ไม่สามารถสมัครรับเลือกเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้าน

 

3. ไม่สามารถเข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอน ส.ถ. หรือ ผ.ถ.

 

4. ไม่สามารถดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง และข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง

 

5. ไม่สามารถดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น

 

ข้อมูล : กกต.

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง