รีเซต

ศรีลังกาออกข้อบังคับทำธุรกิจใน 'เมืองท่าโคลัมโบ'

ศรีลังกาออกข้อบังคับทำธุรกิจใน 'เมืองท่าโคลัมโบ'
Xinhua
30 กันยายน 2565 ( 14:04 )
15
ศรีลังกาออกข้อบังคับทำธุรกิจใน 'เมืองท่าโคลัมโบ'

โคลัมโบ, 30 ก.ย. (ซินหัว) -- เมื่อวันพุธ (28 ก.ย.) รานิล วิกรมสิงเห ประธานาธิบดีศรีลังกา ออกข้อบังคับเกี่ยวกับการจดทะเบียนเชิงพาณิชย์สำหรับผู้ต้องการดำเนินกิจการในเมืองท่าโคลัมโบผ่านกิจจานุเบกษาพิเศษ

 

ข้อบังคับข้างต้นกำหนดให้ผู้ต้องการเริ่มต้นธุรกิจในเมืองท่าโคลัมโบต้องส่งใบสมัครถึงคณะกรรมการเศรษฐกิจแห่งเมืองท่าโคลัมโบ (CPCEC) ซึ่งจะประเมินใบสมัครและเอกสารประกอบ ก่อนออกหนังสืออนุมัติตามหลักการต่อจากนั้นหากคณะกรรมการฯ เห็นชอบว่าผู้สมัครปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายและกฎระเบียบทั้งหมด รวมถึงปฏิบัติตามเงื่อนไขของหนังสืออนุมัติข้างต้น จะมีการออกใบอนุญาตอายุ 12 เดือน (นับจากวันที่ออก)อย่างไรก็ดี ใบอนุญาตดังกล่าวจะถูกยกเลิก หากผู้สมัครไม่ได้ดำเนินธุรกิจภายในระยะเวลา 6 เดือน นับจากวันออกใบอนุญาตอนึ่ง เมืองท่าโคลัมโบเป็นโครงการลงทุนขนาดใหญ่ภายใต้กรอบการทำงานของแผนริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (BRI) ที่จีนนำเสนอ ตั้งอยู่บนที่ดินจากการถมทะเล ขนาดราว 1,680 ไร่ และเป็นส่วนหนึ่งของเมืองโคลัมโบ โดยมีเป้าหมายเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่เน้นการบริการ 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง