รีเซต

UOBAM ส่งตัวช่วย ลดขาดทุนเงินต้น กองทุนUTEQC1Y1

UOBAM ส่งตัวช่วย ลดขาดทุนเงินต้น กองทุนUTEQC1Y1
ทันหุ้น
22 สิงหาคม 2566 ( 11:41 )
68
UOBAM ส่งตัวช่วย ลดขาดทุนเงินต้น กองทุนUTEQC1Y1

UOBAM มองแนวโน้มตลาดหุ้นไทยยังผันผวน แนะลงทุนกองทุนที่ลดเสี่ยงขาดทุนเงินต้น อย่าง UTEQC1Y1 พร้อมเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนส่วนเพิ่มจากการเคลื่อนไหวของราคาดัชนี SET 50   IPO วันนี้ - 30ส.ค.นี้

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด หรือ UOBAM มีมุมมองต่อภาพรวมตลาดหุ้นไทยในช่วงปีหลังของปี 2566ยังคงมีความไม่แน่นอนสูงจากทั้งทิศทางอัตราเงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับสูง และความไม่ชัดเจนภายในประเทศ รวมถึงเศรษฐกิจโลกที่เริ่มเห็นสภาวะการชะลอตัวลงในหลายๆ ภูมิภาค

 

อย่างไรก็ตาม เริ่มมีปัจจัยฟื้นตัวในบางประเทศ และสัญญาณของการชะลอตัวของการปรับดอกเบี้ยนโยบาย โดยการลงทุนในกองทุนที่มีเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทน (Pay-off) แบบ Bullish Sharkfin ที่สามารถลดความเสี่ยงของการขาดทุนเงินต้น และยังได้รับผลตอบแทนที่ดีเมื่อสินทรัพย์อ้างอิงปรับตัวสูงขึ้นตามการฟื้นตัวของสถานการณ์ในประเทศและภาพรวมของเศรษฐกิจโลก

 

จากมุมมองดังกล่าว UOBAM จึงเปิดตัว กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไทย อิควิตี้ คอมเพล็กซ์ รีเทิธ์น ฟันด์ 1Y1 หรือ UTEQC1Y1 ลดความเสี่ยงจากการขาดทุนเงินต้น และเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนจากสัญญาอนุพันธ์ในรูปแบบของสัญญาออปชั่นหรือวอร์แรนท์ ที่อ้างอิงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาดัชนี SET 50ที่มีการจ่ายผลตอบแทนแบบ Bullish Sharkfin พร้อมเสนอขายตั้งแต่วันนี้ – 30 สิงหาคม นี้

 

UTEQC1Y1 เป็นกองทุนรวมผสม ที่ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อลดความเสี่ยงจากการขาดทุนเงินต้น และเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในรูปแบบของสัญญาออปชั่นหรือวอร์แรนท์ ที่อ้างอิงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาดัชนี SET 50 โดยกองทุนนี้จะแบ่งการลงทุนออกเป็น 2 ส่วน 

 

ส่วนแรกจะลงทุนในตราสารหนี้และเงินฝากทั้งในและหรือต่างประเทศที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑ์ที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) หรือเทียบเท่าในสัดส่วนร้อยละ 95 – 99.9 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เงินลงทุนเติบโตเป็นร้อยละ 100 ของเงินลงทุนทั้งหมดเมื่อครบอายุโครงการ ซึ่งมีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) สําหรับการลงทุนในตราสารหนี้และหรือเงินฝากต่างประเทศทั้งจำนวน 

 

และส่วนที่ 2 จะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ประเภทสัญญาออปชั่นหรือวอร์แรนท์ ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับดัชนี SET 50 ตามเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทน เพื่อเปิดโอกาสให้กองทุนสามารถแสวงหาผลตอบแทนส่วนเพิ่มจากการเปลี่ยนแปลงของดัชนี SET 50 ในสัดส่วนร้อยละ 0.1-5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้จะไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับการลงทุนในสัญญาออปชั่นหรือวอร์แรนท์

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง