คาร์บอนทั่วโลกเหลือใช้อีกแค่ 10 ปี !!

คาร์บอนทั่วโลกเหลือใช้อีกแค่ 10 ปี !!
TNN ช่อง16
14 ธันวาคม 2563 ( 11:03 )
35
คาร์บอนทั่วโลกเหลือใช้อีกแค่ 10 ปี !!

เรื่องที่จะนำมาพูดถึงต่อไปนี้ อาจฟังดูเป็นเรื่องที่ดี แต่ก็ดูเป็นเรื่องที่แย่เช่นกัน เมื่อรายงาน Global Carbon Budget 2020 ออกมาเปิดเผยว่า ตอนนี้ "คาร์บอนทั่วโลกเหลือใช้เพียง 8% จากที่เคยมีทั้งหมดเท่านั้น" ซึ่งเมื่อวัดตามอัตราการปล่อยมลภาวะ คาร์บอนทั้งหมดจะถูกใช้จนหมดลงในอีก 10 ปีข้างหน้านี้ อุณหภูมิโดยเฉลี่ยของโลกขะสูงขึ้นอีก 1.5 องศาเซลเซียส

  • ผลวิเคราะห์เชิงบวกพบว่าการปล่อยคาร์บอนทั่วโลกมีการชะลอตัวลง เนื่องจากการรณรงค์ โดยมี 24 ประเทศที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนลดลงในปี 2020
  • ผลกระทบของ Covid-19 ลดการปล่อยก๊าซในสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และอินเดียการปล่อยก๊าซลดลง 7% เป็นประวัติการณ์ เด่นชัดที่สุดคือ สหรัฐอเมริกา (-12%) สหภาพยุโรป (-11%) และอินเดีย (-9%) โดยระดับการปล่อยคาร์บอนกำลังปรับตัวให้สูงขึ้นเทียบเท่าปี 2019 อีกครั้ง
  • การปล่อยก๊าซคาร์บอนโดยรวมยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  34 พันล้านตันที่ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศ น้อยกว่าปีก่อน 7% หรือ 2.4 พันล้านตัน
  • ภาคการขนส่งมีการปล่อยก๊าซลดลงมากที่สุด การปล่อยก๊าซจากท้องถนนคิดเป็นทั้งหมด 21%  ลดลงครึ่งหนึ่ง ในประเทศที่มีการล็อคดาวน์ Covid-19 ก๊าซจากการบินทั่วโลก 75% แต่เนื่องจากการบินคิดเป็นเพียง 2.8% ของการปล่อยก๊าซทั่วโลก จึงแสดงผลน้อยกว่า
  • เพื่อให้แน่ใจว่าอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกจะไม่เพิ่มขึ้นเกิน 1.5 องศาเซลเซียสในช่วงเปลี่ยนศตวรรษนี้ การปล่อยคาร์บอนทั่วโลกจะต้องลดลง 25% ถึง 50% ระหว่างปี 2020 ถึง 2030การปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ การตัดไม้ทำลายป่าจะส่งผลกระทบเป็นอย่างมากในการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แรงจูงใจนี้จะช่วยให้ประเทศและผู้คนเริ่มใช้รถยนต์ไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียนเร็วขึ้น สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนไป ส่งผลต่อทั้งการไหลของน้ำในส่วนต่าง ๆ ของโลก หิมาลัย หมู่เกาะต่าง ๆ และประเทศที่กำลังพัฒนา

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE

แหล่งที่มา forbes.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง