รีเซต

ไขข้อข้องใจ 16 คำถาม 'เราไม่ทิ้งกัน' จ่าย 5,000 บาท "แบบไหนได้ไม่ได้ และทำไมไม่ได้"

ไขข้อข้องใจ 16 คำถาม 'เราไม่ทิ้งกัน' จ่าย 5,000 บาท "แบบไหนได้ไม่ได้ และทำไมไม่ได้"
มติชน
9 เมษายน 2563 ( 20:07 )
1.8K
40
ไขข้อข้องใจ 16 คำถาม 'เราไม่ทิ้งกัน' จ่าย 5,000 บาท "แบบไหนได้ไม่ได้ และทำไมไม่ได้"

ไขข้อข้องใจ 16 คำถาม ‘เราไม่ทิ้งกัน’ จ่ายเยียวยา 5,000 บาท “แบบได้ไม่ได้ และทำไมไม่ได้”

เพจ Krungthai Care ได้ตอบคำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือเยียวยา ด้วยการแจกเงินเยียวยาให้คนละ 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน ให้กับกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์  และวันที่ 8 เมษายน 2563 ได้เริ่มโอนเงินให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ตามมาตรการแล้ว แต่ก็ยังมีคำถามที่เกิดขึ้นมากมายดังนี้

1. “อายุต่ำกว่า 18 ปี หรือเป็นนักเรียน นักศึกษา” มีสิทธิ์รับเงินเยียวยา 5,000 บาท หรือไม่?

ไม่ได้รับสิทธิ์ เนื่องจากไม่เข้าคุณสมบัติของมาตรการนี้ เพราะผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี หรือยังเป็นนักเรียน นักศึกษา จะถือว่ายังไม่ได้อยู่ในวัยทำงาน ไม่ใช่กลุ่มแรงงาน ลูกจ้าง หรืออาชีพอิสระ ซึ่งหากมีหนี้ กยศ.จะได้รับการพักหนี้ตามมาตรการช่วยเหลือด้านอื่นๆ อยู่แล้ว

2. “กลุ่มคนว่างงานอยู่ก่อนแล้ว” มีสิทธิ์รับเงินเยียวยา 5,000 บาท หรือไม่?

ไม่ได้รับสิทธิ์ เนื่องจากผู้ที่ว่างงานอยู่ก่อนแล้ว ถือว่าไม่ใช่กลุ่มแรงงาน ลูกจ้าง หรืออาชีพอิสระที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19 เช่น การถูกเลิกจ้าง ถูกลดเงินเดือน หรือสถานประกอบการถูกปิด เป็นต้น

3. กรณีประกอบอาชีพ “ขับรถสาธารณะ และมีใบขับขี่ประเภท 2” มีสิทธิ์รับเงินเยียวยา 5,000 บาท หรือไม่?

สามารถเข้าไปลงทะเบียนในระบบได้ แต่ทั้งนี้การพิจารณาจะเป็นไปตามเงื่อนไขของมาตรการ

4. “ขายสลากกินแบ่งรัฐบาล ขับรถแท็กซี่ วินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง หรือมัคคุเทศก์” มีสิทธิ์รับเงินเยียวยา 5,000 บาท หรือไม่?

สามารถเข้าไปลงทะเบียนในระบบได้ เพราะผู้ประกอบอาชีพกลุ่มนี้ เป็นกลุ่มที่ทางรัฐมีฐานข้อมูลที่ชัดเจนอยู่แล้ว ทำให้สามารถตรวจสอบความเดือดร้อนได้

5. กรณี “มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน)” มีสิทธิ์รับเงินเยียวยา 5,000 บาท หรือไม่?

สามารถเข้าไปลงทะเบียนในระบบได้ แต่ทั้งนี้การพิจารณาจะเป็นไปตามเงื่อนไขของมาตรการ

6. “ผู้ประกันตน มาตรา 39 หรือ 40” มีสิทธิ์รับเงินเยียวยา 5,000 บาท หรือไม่?

สามารถเข้าไปลงทะเบียนในระบบได้ แต่ทั้งนี้การพิจารณาจะเป็นไปตามเงื่อนไขของมาตรการ

7. “ผู้ค้าขายออนไลน์” มีสิทธิ์รับเงินเยียวยา 5,000 บาท หรือไม่?

ไม่มีสิทธิ์ เนื่องจากถือว่าธุรกิจยังดำเนินการไปได้ตามปกติ และการขนส่งสินค้ายังดำเนินได้ จึงไม่เข้าคุณสมบัติของมาตรการนี้

8. “กลุ่มข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ” มีสิทธิ์รับเงินเยียวยา 5,000 บาท หรือไม่?

ไม่ได้รับสิทธิ์ เนื่องจากยังได้รับการดูแลจากรัฐอย่างสม่ำเสมอ

9. หากลงทะเบียนสำเร็จแล้ว แต่เพิ่งนึกได้ว่าบันทึกข้อมูลไม่ถูกต้อง จะขอแก้ไขหรือยกเลิก แล้วลงทะเบียนใหม่ได้หรือไม่?

ผู้ที่ลงทะเบียนไปแล้วสามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลได้ แต่หากกรณีที่ได้รับ SMS แจ้งผลการลงทะเบียนไม่สำเร็จเท่านั้น ที่จะกลับไปลงทะเบียนใหม่และระบุข้อมูลให้ถูกต้องได้ แต่ถ้าข้อมูลการลงทะเบียนเรียบร้อย และเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคุณสมบัติแล้ว จะไม่สามารถกลับไปแก้ไขข้อมูลได้ และไม่สามารถลงทะเบียนซ้ำได้

10. ต้องการทราบว่า ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วหรือไม่?

สามารถเข้าไปตรวจสอบการลงทะเบียนได้ดังนี้

1.เว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com เมื่อลงทะเบียนสำเร็จจะขึ้นข้อความ 2 รูปแบบ คือ 1) กรณีระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือ จะขึ้นข้อความว่า “ระบบได้รับข้อมูลการลงทะเบียนของท่านเรียบร้อยแล้ว โปรดรอการแจ้งยืนยันผลการได้รับสิทธิตามมาตรการฯ ทาง SMS และอีเมล ที่ลงทะเบียนไว้” 2) กรณีระบุเบอร์โทรศัพท์บ้าน จะขึ้นข้อความว่า “ระบบได้รับข้อมูลการลงทะเบียนของท่านเรียบร้อยแล้ว โปรดรอการแจ้งยืนยันผลทางไปรษณีย์ หลังตรวจสอบข้อมูลเสร็จสิ้น”

2.SMS หรืออีเมล (ที่ได้ลงทะเบียนไว้ในระบบ) ตอบกลับกรณีลงทะเบียนข้อมูลบัตรประชาชนไม่ถูกต้อง กรณีนี้สามารถลงทะเบียนใหม่ได้

3.คอลเซ็นเตอร์ 02-111-1144 (กรณีไม่ได้รับอีเมล สามารถตรวจสอบสถานะได้หลังจากลงทะเบียนอย่างน้อย 1 วัน)

11. กรณีเข้าไปลงทะเบียน แล้วหน้าจอแสดงข้อความว่า “ดำเนินการไม่สำเร็จ หมายาเลขบัตรประชาชนหรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ได้ถูกลงทะเบียนแล้ว?” ถือว่าลงทะเบียนสำเร็จแล้วหรือไม่?

หากเป็นกรณีกรอกข้อมูลบัตรประชาชนไม่ถูกต้อง จะได้รับ SMS แจ้งกลับตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ ซึ่งสามารถเข้าไปในระบบเพื่อกลับมาลงทะเบียนใหม่ได้ แต่ถ้าไม่มี SMS แจ้งกลับ และลงทะเบียนใหม่ หากมีข้อความดังกล่าว หมายความว่า ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว ให้รอผลการพิจารณาแจ้งกลับทาง SMS หรืออีเมล ตามที่ลงทะเบียน

12. ขอยกเลิกลงทะเบียนไปแล้ว สามารถกลับมาลงทะเบียนใหม่ได้ไหม?

ไม่สามารถกลับมาลงทะเบียนใหม่ได้ เพราะถือว่าได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงตามคำขอยกเลิกลงทะเบียนแล้ว

13. ใช้เบอร์โทรศัพท์ของคนอื่น มาลงทะเบียนได้หรือไม่?

สามารถใช้เบอร์โทรศัพท์ของคนใกล้ชิดมาลงทะเบียนได้ แต่ 1 หมายเลข สามารถใช้ลงทะเบียนได้กับ 5 คนเท่านั้น

14. ลงทะเบียนไปแล้ว และได้ SMS “การลงทะเบียนไม่สำเร็จ เนื่องจากข้อมูลตามบัตรประชาชนไม่ถูกต้อง” ต้องทำอย่างไร?

สามารถไปลงทะเบียนในระบบใหม่ได้ โดยระบุข้อมูลให้ถูกต้อง

15. กรณี “ระบุหมายเลขบัญชีผิด” จะแก้ไขได้อย่างไร?

กรณีผู้ลงทะเบียนที่ได้รับสิทธิ์ จะมี SMS แจ้งผลการโอนเงินไม่สำเร็จ โดยผู้ลงทะเบียนสามารถดำเนินการผูกพร้อมเพย์บัตรประชาชนได้ เพื่อรอรับการโอนเงินในรอบถัดไป

16. กรณีหน้าจอแสดงข้อความว่า “ระบบได้รับข้อมูลการลงทะเบียนของท่านเรียบร้อยแล้ว โปรดรอการแจ้งยืนยันผลทางไปรษณีย์หลังตรวจสอบข้อมูลเสร็จสิ้น” ข้อความนี้ใช่ของจริงหรือไม่? ทำไมข้อความถึงไม่เหมือนของคนอื่น

ในกรณีนี้ ผู้ลงทะเบียนได้ระบุหมาบเลขโทรศัพท์บ้านในขั้นตอนการลงทะเบียน จึงได้รับเป็นข้อความที่แตกต่างจากกลุ่มที่ลงทะเบียนด้วยหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่จะได้รับการแจ้งผลผ่านทาง SMS และอีเมล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง