'ศบค.ศธ.' เผยพบขรก.-พนักงาน ติดโควิดรวม 50 ราย

'ศบค.ศธ.' เผยพบขรก.-พนักงาน ติดโควิดรวม 50 ราย
มติชน
29 มิถุนายน 2564 ( 13:58 )
36
'ศบค.ศธ.' เผยพบขรก.-พนักงาน ติดโควิดรวม 50 ราย

 

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองประธาน ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 กระทรวงศึกษาธิการ (ศบค.ศธ.)และโฆษก ศธ. เปิดเผยว่า จากข้อมูล 29 มิถุนายน 2564 เวลา 12.00 น. มีข้าราชการ เพศหญิง ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ กลุ่มตรวจสอบภายใน (ตสน.) สำนักวานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด- 19 จากสามี ทาง ตสน. จึงเห็นสมควรให้บุคลากรที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงดำเนินการ ดังนี้ 1. ผู้ที่ทำงานใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ ให้ไปตรวจคัดกรองโควิด 19 และให้ Work From Home 14 วัน และสังเกตอาการ ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน – 12 กรกฎาคม

 

 

 

นางเกศทิพย์ กล่าวต่อว่า 2. ผู้ที่ปฏิบัติงานห้องเดียวกับผู้ติดเชื้อ ในห้อง ตสน. ชั้น 8 และบุคลากร ตสน. ชั้น 7 ที่ผู้ติดเชื้อได้มาหารืองานด้วย ให้ Work From Home 14 วัน และสังเกตอาการ ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน – 12 กรกฏาคม ในการนี้ สพฐ.จะดำเนินการฆ่าเชื้อที่อาคาร สพฐ. 2 ห้อง ตสน. ชั้น 7 และชั้น 8 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด โดยในระหว่างนี้ บุคลากร ตสน. รวมถึงจะ Work From Home ในวันที่ 29-30 มิถุนายน

 

 

 

“ศบค.ศธ. ได้สรุปข้อมูล พบจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ทำงานใน ศธ. รวมทั้งสิ้น 50 ราย แบ่งเป็น เพศหญิง 36 ราย เพศชาย 14 ราย แยกเป็นสังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 9 ราย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) 11 ราย สพฐ. 8 ราย กองทุนสงเคราะห์ ศธ. 9 ราย สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามตามอัธยาศัย (กศน.) 3 ราย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) 6 ราย สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 1 ราย สถาบันวิทยาลัยชุมชน 1 ราย และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)2 ราย” นางเกศทิพย์ กล่าว

บทความน่าสนใจอื่นๆ

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง