รีเซต

เปิดภาพบรรยากาศเคลื่อนสรีระ "สมเด็จพระวันรัต" กลับวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร

เปิดภาพบรรยากาศเคลื่อนสรีระ "สมเด็จพระวันรัต" กลับวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
TNN ช่อง16
17 มีนาคม 2565 ( 10:20 )
94
เปิดภาพบรรยากาศเคลื่อนสรีระ "สมเด็จพระวันรัต" กลับวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร

วันนี้( 17 มี.ค.65) เมื่อเวลา 08.54 น. วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ได้เคลื่อนสรีระ สมเด็จพระวันรัต(จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มายังอาคาร 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรฯ เพื่อให้ พระมหาเถระ พระเถรานุเถระ พระสงฆ์สามเณร คณะศิษยานุศิษย์ และญาติโยม สรงน้ำสรีระสมเด็จพระวันรัต จนถึงเวลา 15.00 น. ก่อนที่ในเวลา 17.00 น. จะมีการพระราชทานน้ำหลวงสรงศพต่อไป


ภาพจาก TNN Online

 


ภาพจาก TNN Online

 
ภาพจาก TNN Online

 


ภาพจาก TNN Online

 
ภาพจาก TNN Online

 


ภาพจาก TNN Online

 


ภาพจาก TNN Online

 

ภาพจาก TNN Online

 ภาพจาก TNN Online

 ภาพจาก TNN Online

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง