รีเซต

ที่ประชุมสภาฯไฟเขียว! รับหลักการยกเลิก "คำสั่ง คสช." 3 ฉบับ

ที่ประชุมสภาฯไฟเขียว! รับหลักการยกเลิก "คำสั่ง คสช." 3 ฉบับ
TNN ช่อง16
22 กุมภาพันธ์ 2567 ( 10:13 )
54
ที่ประชุมสภาฯไฟเขียว! รับหลักการยกเลิก "คำสั่ง คสช." 3 ฉบับ

ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร  มีมติเอกฉันท์ รับหลักการ 'ยกเลิกคำสั่ง คสช.' เพิ่มส่วนร่วมประชาชนแก้ปัญหาชายแดนใต้ 


ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติยกเลิกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 14/2559 เรื่อง คณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และการกำหนดอำนาจหน้าที่ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ที่ นายยูนัยดี วาบา สส.ปัตตานี พรรรคประชาธิปัตย์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบให้พิจารณาร่วมกับร่าง พ.ร.บ. ที่คล้ายคลึงกัน อีก 2 ฉบับ ประกอบด้วย ฉบับที่ นายชูศักดิ์ ศิรินิล สส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยกับคณะ และฉบับที่ นายรอมฎอน ปันจอร์ สส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลกับคณะ เป็นผู้เสนอ


เนื่องจากคำสั่ง คสช. ดังกล่าว ได้กำหนดให้ยกเว้นบทบัญญัติบางมาตราของ พ.ร.บ.การบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งผลให้ไม่มีสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงไม่สามารถตอบสนองการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งประชาชนในพื้นที่ก็ไม่ได้มีส่วนร่วม จึงขอเสนอให้ยกเลิกคำสั่ง คสช. ดังกล่าว เพื่อให้สภาที่ปรึกษาเดิม ได้กลับมาปฏิบัติหน้าที่


ขณะที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านต่างอภิปรายสนับสนุนการยกเลิกคำสั่งคสชดังกล่าว เนื่องจากเห็นว่า คำสั่ง คสช. ยังแก้ปัญหาไม่ได้ดีเท่าที่ควร โดยสมาชิกบางส่วน เสนอว่าให้ใช้แนวคิดในสมัยพลเอกชาติชาย ชุณหวัณ อดีตนายกรัฐมนตรี ที่ให้เปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้า และเพิ่มสัดส่วนตัวแทนของประชาชน เข้าไปในสภาที่ปรึกษาฯ เช่น องค์การบริหารส่วนตำบลและจังหวัด ของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และส่งเสริมทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ให้เป็นทั้งแหล่งประมงและแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มรายได้

ทั้งนี้ นายซูการ์โน มะทา สส.ยะลา พรรคประชาชาติ ได้อภิปรายสนับสนุนการยกเลิกคำสั่ง คสช. แต่ถ้าจะให้สมบูรณ์ที่สุด ควรยกเลิกถึง 3 ฉบับ ซึ่งพรรคประชาชาติได้ยื่นเข้าไปแล้ว เพื่อให้แก้ปัญหาอย่างครบวงจร และสนับสนุนให้ประชาชนสามารถเลือกตัวแทนมาดูแลงบประมาณของ ศอ.บต. และกำหนดทิศทางการแก้ไขปัญหา ขณะเดียวกันอยากให้มี สภาที่ปรึกษาฯ ที่มาจากประชาชน

ขณะที่  นายจาตุรนต์ ฉายแสง สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ ศึกษาติดตาม และส่งเสริมการสร้างสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ อภิปรายว่า คำสั่งของคณะ คสช. อ้างว่าภายใต้ พ.ร.บ.บริหารจัดการชายแดนภาคใต้ สภาที่ปรึกษาไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ จึงมีเนื้อหาสำคัญ 3 ประการคืองดใช้ทุกมาตราที่เกี่ยวข้องกับสภาที่ปรึกษา และให้คณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารจัดการชายแดนภาคใต้ทำหน้าที่แทน ประการที่สองให้เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ( ศอ.บต.)  ซึ่งเป็นสัญญาณบอกว่า กอ.รมน.กำลังมีบทบาทมากขึ้น และประการสุดท้าย ให้ กอ.รมน.มีบทบาทปกป้องและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งที่จริงแล้วต้องเป็นฝ่ายพลเรือน

ท้ายที่สุด ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์รับหลักการของร่างพระราชบัญญัติยกเลิกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 14/2559 ฯ ทั้ง 3 ฉบับ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 421 เสียง และเสนอตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ 31 คน ขึ้นมาศึกษาร่างดังกล่าว

ภาพจาก TNN Online

ข่าวที่เกี่ยวข้อง