รีเซต

ทหารมะกันมาถึงอู่ตะเภาแล้ว 71 นาย ใช้มาตการคัดกรองเข้ม ส่งกักตัวก่อนร่วมฝึกกับไทย

ทหารมะกันมาถึงอู่ตะเภาแล้ว 71 นาย ใช้มาตการคัดกรองเข้ม ส่งกักตัวก่อนร่วมฝึกกับไทย
มติชน
3 สิงหาคม 2563 ( 14:16 )
192
2
ทหารมะกันมาถึงอู่ตะเภาแล้ว 71 นาย ใช้มาตการคัดกรองเข้ม ส่งกักตัวก่อนร่วมฝึกกับไทย

 

เมื่อวันที่ 03 สิงหาคม  เวลา 07.00 น. เครื่องบินโบอิ้ง 767 นำทหารสหรัฐอเมริกาจำนวนทั้งหมด 71 นาย บินตรงมายังท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา เพื่อเตรียมเข้าร่วมการฝึกผสม ระหว่าง ทบ. กับ ทบ.สหรัฐฯ โดยเป็นการฝึกแลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญหรือ SMEE on Stryker capability (DOTMLPF-P) และ การสังเกตการณ์การฝึกภาคสนาม กับกองทัพบก หลังจากที่เครื่องลงยังรันเวย์ที่กำหนดไว้ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของไทยเข้าดำเนินการตามขั้นตอนถึงทางลงจากเครื่อง และได้นำทหารสหรัฐอเมริการทั้งหมดขึ้นรถที่เตรียมไว้ เข้าผ่านจุดคัดกรองที่เตรียมไว้บริเวณทางเข้าและผ่านกระบวนการตรวจคนเข้าเมืองในพื้นที่แยกที่เป็นระบบปิด ไม่ได้ปะปนกับผู้โดยสารอื่น ในส่วนของกระเป๋าสัมภาระต่าง ๆ ได้ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อตามวิธีการที่เหมาะสม จากนั้นก็มีการนำทหารสหรัฐอเมริกาทั้งหมดได้ถูกนำขึ้นรถบัสที่จัดไว้เฉพาะเดินทางเข้ากักกันเพื่อเฝ้าดูอาการของโรคติดเชื้อ COVID-19 ยัง state quarantine ที่จัดไว้ต่อไป ก่อนที่จะเข้าร่วมการฝึกต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง