ความรู้ และสิทธิประโยชน์ คนไทยในต่างประเทศ

ความรู้ และสิทธิประโยชน์ คนไทยในต่างประเทศ
TrueID
20 พฤศจิกายน 2563 ( 12:14 )
313
ความรู้ และสิทธิประโยชน์ คนไทยในต่างประเทศ

ปัจจุบันคนไทยในต่างแดนมีจำนวนไม่น้อย สำหรับท่านที่ต้องการเดินทางไปต่างประเทศ และคนไทยในต่างประเทศการเข้าถึงข้อมูล และสิทธิประโยชน์เป็นเรื่องสำคัญที่ควรต้องรู้ trueID news จะพาไปพบกับข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการไปต่างประเทศ และที่พำนักอยู่ต่างแดนได้รับชมกัน

 

กลุ่มคนไทยก่อนไปใช้ชีวิตในต่างประเทศ


เตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง

 

1. การอบรมเตรียมความพร้อมหญิงไทยก่อนเดินทางไปต่างประเทศและอบรม
 หญิงไทยที่แต่งงานกับชาวต่างชาติ (สค.)
2. คู่มือการใช้ชีวิตในต่างประเทศด้วยบันได 5 ขั้น (สป.)
3. คู่มือครอบครัว (สค.)
4. ประสานความร่วมมือกับกรมสุขภาพจิตในการให้บริการสายด่วน 1323
5. การเตรียมเด็กติดตามมารดาไปต่างประเทศ (ดย.)
6. อบรมอาสาสมัครหญิงไทยในต่างประเทศ (สค.)
7.โครงการรณรงค์ให้ความรู้แก่หญิงไทยก่อนเดินทางไปต่างประเทศใน 3 มิติพื้นที่
ต้นทาง/แหล่งท่องเที่ยว/พื้นที่เสี่ยง (สป. และ สค.)

 

การช่วยเหลือกลุ่มคนไทยที่ใช้ชีวิตในต่างประเทศ

 

 1. ประสบปัญหา      +66 99 130 1300 และ www.1300thailand.com (สป.) แอพพลิเคชั่น และ www.yingthai.net (สค.)
 2. ต้องการคำปรึกษาเรื่องสถานะและสิทธิประโยชน์ การรับบุตรบุญธรรม การจดทะเบียนสมรส หย่า ที่ดิน มรดก นิติกรรมต่างๆ (กต. NGO ในพื้นที่)
 3. การช่วยเหลือเมื่อประสบปัญหาหรือจัดสวัสดิการสังคมเพื่อดูแลกันเอง 
 • ส่งเสริมให้รวมกลุ่มเพื่อจดทะเบียนเป็นองค์กรสาธารณ
   ปัญหาหรือจัดสวัสดิการ ประโยชน์เพื่อจัดสวัสดิการสังคมด้านต่างๆ (พส.)
   สังคมเพื่อดูแลกันเอง
 • ส่งเสริมให้เป็น อพม. เพื่อเป็นเครือข่ายช่วยเหลือคนไทย
   ที่อยู่ในภาวะยากล าบากหรือจัดสวัสดิการสังคม (พส.)
 •  ส่งเสริมให้หญิงไทยรวมตัวกันเป็นเครือข่ายหญิงไทย
   ในต่างแดน (สค.)
 • การส่งเสริมเครือข่ายคนไทย

 

รูปแบบสร้างระบบการดูแลคนไทยในต่างประเทศเข้าถึงสิทธิประโยชน์

 

Model 1 มีเครือข่ายอยู่แล้ว เข้าไปหนุนเสริมให้เข้มแข็งเพื่อดูแลกันเอง


Model 2 ไม่มีเครือข่ายหรือมีแต่ไม่เข้มแข็ง เข้าไปส่งเสริมให้รวมตัวเป็นองค์กรและจดทะเบียนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์เพื่อจัดสวัสดิการสังคมและดูแลกันเอง


Model 3 กรณีไม่มีทุนเดิมอยู่เลย เข้าไปส่งเสริมให้เป็น อพม. จากนั้นส่งเสริมให้รวมตัวกันเป็นองค์กรและจดทะเบียนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ จากนั้นส่งเสริมให้รวมตัวกันเป็นเครือข่ายเพื่อจัดสวัสดิการสังคมเพื่อดูแลกันเอง

***อพม. = อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 

ข้อมูลคนไทยในต่างประเทศ

 

มีคนไทยในประเทศ จำนวน 1,371,678 คน

 

 

 

รวมสิทธิส่งเสริมคุณภาพชีวิต เกาะติดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ทันเรื่องราวกระแสสังคม

สัมผัสประสบการณ์ข่าวได้ที่ แอปพลิเคชัน ทรูไอดี (ดาวน์โหลดเลยที่นี่!!)

 

ข้อมูล : ศูนย์ส่งเสริมและประสานการพัฒนาสังคมไทยในต่างประเทศ (ศส.ตปท.)

 

++++++++++

 

Image by Yuri_B from Pixabay 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แรงงานต่างด้าว ได้สิทธิประกันสังคมไหม และได้อะไรบ้าง?

 

รวมสิทธิส่งเสริมคุณภาพชีวิต เกาะติดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ทันเรื่องราวกระแสสังคม

สัมผัสประสบการณ์ข่าวได้ที่ แอปพลิเคชัน ทรูไอดี (ดาวน์โหลดเลยที่นี่!!)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง