รีเซต

เทศบาลตำบลปากน้ำระนอง มอบถุงยังชีพ เงินสงเคราะห์ช่วยเหลือชาวบ้านบนเกาะ

เทศบาลตำบลปากน้ำระนอง มอบถุงยังชีพ เงินสงเคราะห์ช่วยเหลือชาวบ้านบนเกาะ
77ข่าวเด็ด
13 พฤษภาคม 2563 ( 06:49 )
154
เทศบาลตำบลปากน้ำระนอง มอบถุงยังชีพ เงินสงเคราะห์ช่วยเหลือชาวบ้านบนเกาะ

 

ระนอง-นายบรรลือ   แซ่ตัน  นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำ อ.เมือง จ.ระนอง กล่าวว่า เมื่อวันที่13 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลปากน้ำ  ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตำบลปากน้ำ

 

 

โดยมีนายบรรลือ แซ่ตัน นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำพร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำ ได้ลงพื้นที่เกาะคณฑี หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ตำบลปากน้ำ

 

 

เพื่อดำเนินการมอบถุงยังชีพและเงินสงเคราะห์ให้กับผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ป่วยติดเตียงที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 

 

เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับชาวบ้าน และบรรเทาความเดือดร้อนจากวิกฤติที่เกิดขึ้น

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง