รีเซต

เหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิระดมมอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม

เหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิระดมมอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม
มติชน
6 ตุลาคม 2565 ( 12:47 )
43
เหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิระดมมอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม

นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ และนางบุษดี สุวรรณรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ ได้อำนวยการให้ นายพรเทพ วัชกีกุล ปลัดจังหวัดชัยภูมิ ในฐานะเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับอำเภอเมืองชัยภูมิทุกภาคส่วน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองชัยภูมิ ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยภูมิ ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน และประชาชนทั่วไป ร่วมจัดแพ็กสิ่งของชุดธารน้ำใจ จากสภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอ เมืองชัยภูมิ จำนวน 1,495 ชุด เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม

 

โดยในวันเดียวกันนั้น พื้นที่อื่นๆของจังหวัดชัยภูมิก็ได้ระดมมอบถุงธารใจ(ถุงยังชีพ)ของสภากาชาดไทยให้แก่ประชาชนผู้แระสบภัยน้ำท่วมด้วยได้แก่ คืออำเภอจัตุรัส จำนวน939 ชุด, อำเภอหนองบัวแดง จำนวน 299 ชุด , อำเภอคอนสาร จำนวน 223 ชุด, อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จำนวน142 ชุด

 

ขณะที่ นายอำเภอเมืองชัยภูมิและสำนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ โดยการนำของนายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิได้จัดเตรียมบรรจุข้าวสาร อหารแห้งและสิ่งของใช้จำเป็นซึ่งชุดธารน้ำใจ (ถึงยังชีพ)จากสภากาชาดไทย เพื่อเตรียมมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อีกรวมจำนวนทั้งสิ้น 4,373 ชุด


 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง