รีเซต

เช็กหลักเกณฑ์-เงื่อนไขรับสิทธิ์! เพิ่มจ่ายเงินสงเคราะห์บุตรเดือนละ 800 บาท

เช็กหลักเกณฑ์-เงื่อนไขรับสิทธิ์! เพิ่มจ่ายเงินสงเคราะห์บุตรเดือนละ 800 บาท
TNN ช่อง16
14 ธันวาคม 2565 ( 10:41 )
90
เช็กหลักเกณฑ์-เงื่อนไขรับสิทธิ์! เพิ่มจ่ายเงินสงเคราะห์บุตรเดือนละ 800 บาท

รัฐบาลมุ่งสร้างหลักประกันสังคมให้ครอบคลุมกับคนทุกช่วงวัย เพิ่มจ่ายเงินสงเคราะห์บุตรเดือนละ 800 บาทให้คุณแม่ประกันสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ขอใช้สิทธิได้แล้ววันนี้ 

น.ส.ทิพานัน  ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ มีความห่วงใยคุณแม่ผู้ใช้สิทธิประกันสังคม เมื่อคลอดบุตรแล้วอย่าพลาดใช้สิทธิในการรับเงินสงเคราะห์บุตรเดือนละ 800  บาท จากประกันสังคมต่อบุตร 1 คน ตั้งแต่แรกเกิดไปจบครบ 6 ปีบริบูรณ์ จำนวนไม่เกิน 3 คน 

เดิมได้รับเดือนละ 600 บาท เป็น 800 บาท ตามประกาศกฎกระทรวงแรงงาน เรื่องการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 ซึ่งมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 มาแล้ว 

น.ส.ทิพานัน กล่าวว่า การเพิ่มจำนวนเงินดังกล่าว เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรของผู้ประกันตน และภาคแรงงาน ให้สามารถเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเป็นกำลังสำคัญในการร่วมกันพัฒนาประเทศชาติต่อไป 

สำหรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับสิทธิ์ 

- ต้องเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 (ลูกจ้างประจำ) มาตรา 39 (ผู้ประกันตนภาคสมัครใจ) และมาตรา 40 (ทางเลือกที่ 3)

- จ่ายเงินสมทบมาไม่น้อยกว่า 12 เดือน ภายในระยะเวลา 36 เดือน จ่ายประกันสังคมมามากกว่า 12 เดือนแล้ว ภายในเวลา 36 เดือน 

- ต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย ยกเว้น บุตรบุญธรรมหรือบุตรซึ่งยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่น

- อายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์ จำนวนคราวละไม่เกิน 3 คน

การหมดสิทธิรับเงินกรณีสงเคราะห์บุตร 

- เมื่อบุตรอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์

- บุตรเสียชีวิต

- ยกบุตรให้เป็นบุตรบุญธรรมของคนอื่น

- ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง     

ทั้งนี้ คุณแม่ผู้ประกันตน สามารถยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตร ได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดและสาขาที่ท่านสะดวก 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตลอด 24 ชั่วโมง ที่สายด่วน 1506 และ www.sso.go.th

พล.อ.ประยุทธ์  ย้ำให้ประชาสัมพันธ์มายัง คุณแม่ที่อยู่ในประกันสังคมทุกคนที่เข้าเงื่อนไขได้ทราบข้อมูลสิทธิประโยชน์นี้  และย้ำว่ารัฐบาลได้จัดเตรียมเงินสงเคราะห์บุตรไว้ให้คุณแม่ทุกคนและมีนโยบายเร่งจ่ายให้ครบถ้วน เพื่อให้พี่น้องประชาชนที่ต้องดูแลบุตรได้รับเงินทั่วถึงและนำไปใช้ได้ทันเวลากับความต้องการ   

ทั้งนี้ รัฐบาลโดย พล.อ.ประยุทธ์ มุ่งมั่นที่จะการสร้างหลักประกันสังคมให้ครอบคลุมกับคนทุกช่วงวัย ทุกเพศสภาพและทุกกลุ่ม โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน มุ่งพัฒนาคนในทุกมิติ เพื่อให้เติบโตอย่างมีคุณภาพเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติ

ข้อมูลจาก Thaigov

ภาพจาก AFP


ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง