รีเซต

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ประเดิมฉีดวัคซีนเข็มแรก มั่นใจปลอดภัยต่อมนุษย์

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ประเดิมฉีดวัคซีนเข็มแรก มั่นใจปลอดภัยต่อมนุษย์
มติชน
1 มีนาคม 2564 ( 16:04 )
36
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ประเดิมฉีดวัคซีนเข็มแรก มั่นใจปลอดภัยต่อมนุษย์

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม จากกรณีที่ ศบค.เปิดแผนกระจายวัคซีนโควิด-19 ล็อตแรก 13 จังหวัด โดยจังหวัดสมุทรสงคราม ได้รับการจัดสรร 2,000 โดส เป็นบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า 1,500 โดส เจ้าหน้าที่ที่สัมผัสผู้ป่วย 500 โดส นั้น

 

ล่าสุดเมื่อเวลา 13.00 น. ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 เพื่อลดอัตราป่วยและตาย อีกทั้งปกป้องสุขภาพของประชาชนในประเทศ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคนของประเทศ โดยได้ดำเนินการฉีดตามมาตรฐานที่กำหนด 8 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1.ลงทะเบียน, 2.ชั่งน้ำหนักวัดความดันโลหิต, 3.ประเมินความเสี่ยงลงนามยินยอมการรับวัคซีน, 4.รอฉีดวัคซีน, 5.ฉีดวัคซีน, 6.พักสังเกตอาการ 30 นาที สแกนไลน์ “หมอพร้อม”, 7.ตรวจสอบก่อนกลับออกใบนัดฉีดโดสที่ 2, และ 8.ประเมินผลความครอบคลุมอาการไม่พึงประสงค์ ไลน์ “หมอพร้อม”

 

 

โดยในรอบแรกฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย เช่น อาสาสมัครกู้ภัย อาสาสมัครสาธารณสุข เป็นต้น รวม 1,000 ราย แยกเป็นฉีดที่โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า 590 ราย โรงพยาบาลนภาลัย 224 ราย และ โรงพยาบาลอัมพวา 186 ราย

 

อย่างไรก็ตามเพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยของวัคซีนซิโนแวค นพ.สันฑิต บุญยะส่ง นพ.สสจ.สมุทรสงคราม อายุ 58 ปี 2 เดือน เป็นผู้ที่ประเดิมฉีดวัคซีนซิโนแวคเข็มแรก ในจังหวัดสมุทรสงคราม ท่ามกลางผู้ให้กำลังใจจำนวนมาก ต่อด้วย นพ.โชคชัย ลีโทชวลิต ผอ.รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า และ ผู้ที่เกี่ยวข้องตามลำดับ

 

นพ.สันฑิต กล่าวว่า ในฐานะที่ตนเป็นแพทย์จึงมั่นใจว่าวัคซีนซิโนแวค นี้เป็นการนำเชื้อโรคที่ตายแล้วมาผลิต ซึ่งส่วนมากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ของวัคซีนทั่วโลกเป็นเทคโนโลยีของการผลิตวัคซีนโดยเชื้อตายแบบซิโนแวคซึ่งปัจจุบันวัคซีนที่ผลิตจากเชื้อตาย ก็ใช้กันอย่างแพร่หลาย รวมถึงวัคซีนของเด็กเล็ก จึงมั่นใจว่าวัคซีนนิดนี้มีความปลอดภัย นอกจากนี้วัคซีนซิโนแวคก็ฉีดกันทั่วโลกแล้วหลายล้านโดส ก็ไม่ปัญหาอะไร ถ้าจะมีผลข้างเคียงก็มีส่วนน้อย และวัคซีนทั่วไปก็มีผลข้างเคียง เช่น วัคซีนไข้หวัดใหญ่ก็มีผลข้างเคียงของคนที่แพ้ เป็นต้น ก็เป็นเรื่องธรรมดาของวัคซีน จึงมั่นใจ 100 เปอร์เซ็นต์ในการฉีดวัคซีน

 

ส่วนความรู้สึกหลังฉีด นพ.สันฑิต กล่าวว่า ทำให้เกิดความมั่นใจของวัคซีนเพราะฉีดแล้วไม่มีอาการข้างเคียงใดๆ โดยทางสาธารณสุขได้ตั้งเป้าฉีดให้ครบ 50 เปอร์เซ็นต์ของประชากรชาวสมุทรสงครามกลุ่มอายุ 18 ปีขึ้นไป จึงจะป้องกันไวรัสโควิด 19 ซึ่งหากเราฉีดก่อนและครบตามเป้าหมายก่อน ก็จะทำให้นักท่องเที่ยวสบายใจที่มาเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงคราม จะทำให้เศรษฐกิจเจริญรุ่งเรืองขึ้น

 

นพ.สันฑิต กล่าวว่า การฉีดวัคซีนไม่ได้เป็นการฉีดเพื่อตนเองเท่านั้น แต่เป็นการฉีดเพื่อช่วยเหลือสังคม ให้มีภูมิคุ้มกันของประชาชนในจังหวัดสมุทรสงคราม จึงขอเชิญชวนผู้ที่ได้สิทธิทุกคนมาฉีดวัคซีนให้ครบทุกคน จะได้มีภูมิคุมกันของตนเอง และสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับจังหวัดสมุทรสงคราม และประเทศไทยด้วย

 

นายอนุวัฒน์ ภัทรจิตตานันท์ อาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิสว่างเบญจธรรมสมุทรสงคราม กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่หน่วยงานสาธารณสุขยังเห็นความสำคัญของเจ้าหน้าที่กู้ภัย ที่ต้องออกไปเผชิญด่านหน้า จะทำให้มั่นใจมากขึ้นในการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุต่อไป

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง