รีเซต

กกต.หารือสาธารณสุข ร่างมาตรการ 'ผู้ป่วยโควิด' ร่วมเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม-ส.ก.ได้

กกต.หารือสาธารณสุข ร่างมาตรการ 'ผู้ป่วยโควิด' ร่วมเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม-ส.ก.ได้
มติชน
28 เมษายน 2565 ( 12:25 )
46
กกต.หารือสาธารณสุข ร่างมาตรการ 'ผู้ป่วยโควิด' ร่วมเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม-ส.ก.ได้

กกต.จับมือ สธ. ลงนามข้อตกลงขับเคลื่อนพลเมืองคุณภาพ ดึงอสม.ทั่วประเทศช่วยให้ความรู้กับปชช. หารือสธ. กำหนดมาตรการให้คนป่วยโควิดออกไปเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม-ส.ก.ได้

 

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 28 เมษายน ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข เพื่อบูรณาการในการขับเคลื่อนภารกิจสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 

โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อผลักดันการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณภาพและความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายสำคัญเป็นกลไกหลัก คือ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย(ศส.ปชต.) และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) เครือข่ายที่มีความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนภารกิจในระดับพื้นที่ชุมชน ดังนั้นเพื่อให้การบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับสำนักงาน กกต.มีประสิทธิภาพ จึงต้องมีการลงนามข้อตกลงในครั้งนี้

นายอิทธิพร กล่าวว่า การลงนามครั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณภาพและมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้กับบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เชื่อว่าทุกคนต้องการเห็นบ้านเมืองพัฒนาก้าวไปข้างหน้าด้วยระบอบประชาธิปไตยที่เข้มแข็ง ถ้าระบอบประชาธิปไตยเข้มแข็งจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความสุขได้ การมีพลเมืองคุณภาพ จะประสบความสำเร็จได้ต้องอาศัยความร่วมมือของเครือข่าย อสม.ทั่วประเทศที่จะช่วยขับเคลื่อนความรู้ดังกล่าวไปสู่ประชาชน

 

ด้าน นายแสวง บุญมี เลขาธิการกกต. กล่าวว่า การเลือกตั้ง 2 ปีที่ผ่านมาทั้งการเลือกตั้งระดับ อบต. และเทศบาล ได้รับความร่วมมือจากกระทรวงสาธารณสุข ในการส่ง อสม.เข้ามาประจำหน่วยเลือกตั้งหน่วยละ 2 คน ดูแลความปลอดภัยการออกมาลงคะแนนของประชาชน ไม่ปรากฏมีคนติดเชื้อโควิดจากการเลือกตั้ง

 

ทั้งนี้การเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และส.ก. เราได้หารือกับกระทรวงสาธารณสุขอย่างใกล้ชิด เนื่องจากมาตรการควบคุมโรคเปลี่ยนไป ผู้ป่วยสามารถรักษาตัวที่บ้าน ตรวจ ATK ได้เอง โดยตอนนี้กำลังหารือถึงมาตรการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ติดเชื้อออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง กรณีตรวจ ATK พบติดเชื้อ หรือผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ที่บ้านจะไปเลือกตั้งอย่างไร ขณะนี้ ได้ร่างแผนมาตรการร่วมกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยมีการเตรียมไว้ 3 ขั้นตอนคือการจัดหน่วยเลือกตั้งพิเศษสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด การเตรียมตัวของผู้ติดเชื้อในการออกไปลงคะแนน และในระหว่างลงคะแนน

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง