รีเซต

นิวยอร์กทดสอบใช้งาน ElliQ หุ่นยนต์ผู้ช่วยดูแลสุขภาพอัจฉริยะสำหรับผู้สูงวัย

นิวยอร์กทดสอบใช้งาน ElliQ หุ่นยนต์ผู้ช่วยดูแลสุขภาพอัจฉริยะสำหรับผู้สูงวัย
TNN ช่อง16
28 พฤษภาคม 2565 ( 11:14 )
39
นิวยอร์กทดสอบใช้งาน ElliQ หุ่นยนต์ผู้ช่วยดูแลสุขภาพอัจฉริยะสำหรับผู้สูงวัย

เมืองใหญ่ทั่วโลกกำลังเข้าสู่สภาวะสังคมผู้สูงอายุ โดยเฉพาะในมหานครนิวยอร์กที่ข้อมูลในปี 2019 บ่งชี้ว่าประชากรกว่า 13% จากประชากรทั้งหมดกว่า 8.5 ล้านคนเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 65 ปี นอกจากนี้ ในกลุ่มผู้สูงอายุทั้งหมดนั้นมีจำนวนไม่น้อยที่อาศัยในบ้านคนเดียวตามลำพัง ซึ่งส่งผลต่อการดูแลรักษาสุขภาพอย่างมาก สำนักผู้สูงวัยของรัฐบาลท้องถิ่นนิวยอร์กจึงได้ร่วมมือกับบริษัทอินทูอิชัน โรโบติกส์ (Intuition Robotics) ในการเปิดตัวเอลลีคิว (ElliQ) หุ่นยนต์ผู้ช่วย (Robotic Companion) ด้านสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะ


เกรซ อันดรูสกีแยวิชซ์ (Grace Andruszkiewicz) ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดของ Intuition Robotics กล่าวว่าเอลลีคิว (ElliQ) ถูกออกแบบให้เป็นเหมือนเพื่อนสำหรับผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวมากกว่าในตอนแรก แต่เพิ่มฟีเจอร์สำหรับช่วยเหลือผู้สูงวัย รวมถึงระบบผู้ช่วยส่วนตัวที่ทำให้ผู้ใช้ที่เป็นผู้สูงอายุสามารถพึ่งพาตัวเองโดยมีสุขภาพและพลานามัยที่ดี รวมถึงยังสามารถติดต่อญาติหรือลูกหลานได้


ทางบริษัทเปิดเผยว่าเอลลีคิว (ElliQ) สามารถพูดคุยและมีปฏิกิริยาโต้ตอบอย่างเป็นธรรมชาติ ใกล้เคียงกับการสื่อสารของผู้คนปกติมากกว่าหุ่นยนต์ผู้ช่วยส่วนตัวอื่น ๆ มีความสามารถในการติดตามและแจ้งเตือนข้อมูลทางด้านสุขภาพต่าง ๆ รวมถึงจับมือกับซิลเวอร์ สเนคเกอร์ (SilverSneakers) บริษัทที่ให้บริการดูแลสุขภาวะและการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะ ทำให้เอลลีคิว (ElliQ) สามารถแนะนำการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับช่วงวัยได้ รวมถึงยังมีบริการสนับสนุนเพื่อติดต่อกับผู้ดูแลผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่ได้อีกด้วย


สำนักผู้สูงวัยของรัฐบาลท้องถิ่นนิวยอร์ก (NYSOFA) ตัดสินใจนำเอาเอลลีคิว (ElliQ) มาทดสอบการใช้งานกับผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่คนเดียวเป็นหลัก โดยได้นำเอลลีคิว (ElliQ) กว่า 800 ตัว ไปให้กลุ่มเป้าหมายของ NYSOFA ทดสอบโดยเก็บข้อมูลการใช้งานกลับมาเพื่อปรับปรุงการทำงานของเอลลีคิว (ElliQ) 


Intuition Robotics อยู่ในระหว่างการเดินหน้าเก็บข้อมูลการใช้งานอย่างต่อเนื่อง เพราะตัวเอลลีคิวในตอนนี้ยังมีข้อจำกัด รวมถึงยังไม่มีข้อมูลการใช้งานที่เพียงพอ และยังรองรับการสั่งการเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นในตอนนี้ โดยผู้ที่ต้องการใช้งานเอลลีคิว (ElliQ) จะต้องเป็นผู้มีทะเบียนบ้านในเขตนิวยอร์กเท่านั้น เอลลีคิว (ElliQ) ใช้ระบบสมัครสมาชิกรายเดือนในราคาเดือนละ 39.99 ดอลลาร์ ส่วนค่าอุปกรณ์จะอยู่ที่ 249.99 ดอลลาร์ ดังนั้น ในการสมัครบริการครั้งแรกจะต้องจ่ายเงินรวมประมาณ 8,500 บาท ส่วนค่าบริการรายเดือนจะอยู่ที่เดือนละ 1,360 บาท


เกร็ก โอลเซ่น (Greg Olsen) ผู้อำนวยการของ NYSOFA เชื่อว่าเทคโนโลยีที่ถูกคิดค้นเพื่อผู้สูงอายุอย่างแท้จริงจะได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีแม้ว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องของการใช้งานอยู่บ้าง อีกทั้งยังมองว่าเอลลีคิว (ElliQ) จะช่วยแก้ปัญหาการอยู่คนเดียวของผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นให้สามารถอยู่ได้โดยไม่เผชิญสภาวะทางจิตใจที่ย่ำแย่และมีปฏิสัมพันธ์เฉกเช่นเดียวกับคนวัยอื่น ๆ ได้ตามปกติได้ดียิ่งขึ้น


ที่มาข้อมูล The Robotic Report

ที่มารูปภาพ ElliQ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง