รีเซต

32 วันผ่านไปไร้ผู้ติดเชื้อ‘โควิด’รายใหม่ ผู้ว่าเมืองปทุมฯ เน้นย้ำ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ดูแลความเดือดร้อนของประชาชน

32 วันผ่านไปไร้ผู้ติดเชื้อ‘โควิด’รายใหม่ ผู้ว่าเมืองปทุมฯ เน้นย้ำ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ดูแลความเดือดร้อนของประชาชน
77ข่าวเด็ด
25 พฤษภาคม 2563 ( 10:00 )
75
32 วันผ่านไปไร้ผู้ติดเชื้อ‘โควิด’รายใหม่ ผู้ว่าเมืองปทุมฯ เน้นย้ำ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ดูแลความเดือดร้อนของประชาชน

 

ปทุมธานี  32 วันผ่านไปไร้ผู้ติดเชื้อ‘โควิด’รายใหม่ ผู้ว่าเมืองปทุมฯ เน้นย้ำ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ดูแลความเดือดร้อนของประชาชน

 

 

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่25 พ.ค.63 ที่ ห้องประชุมบัวหลวง ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ประธานการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานตามมาตรการผ่อนปรนการป้องกันและควบคุมฯ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และพิธีรับมอบสิ่งของบริจาคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี จากบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด จำนวน 3,000 ถุง โดยจะส่งมอบถุงยังชีพ ให้กับกำนันทุกตำบลในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ปทุมธานี โดยมี นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน ปลัดจังหวัดปทุมธานี นางสาวธนียา นัยพินิจ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปทุมธานี นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ กำนันและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

 

 

ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าว่า ในช่วงวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นั้น วิถีการดำรงชีพ และคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนเป็นสิ่งที่น่าห่วงยิ่งนัก ดังนั้น ตนจึงได้สั่งการให้นายอำเภอทั้ง7อำเภอในจังหวัดปทุมธานีได้เน้นย้ำให้กำนัน ผู้ใหญ่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นตัวแทนของฝ่ายปกครองที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด ร่วมกันดูแลความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนที่อยู่ภายในความรับผิดชอบของตนเองอย่างจริงจังและต่อเนื่อง หากพบว่าครอบครัวใดที่มีความเดือดร้อนจากผลกระทบของวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ จนทำให้สมาชิกภายในครอบครัวได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก ก็ขอให้รีบแจ้งต่อนายอำเภอ ซึ่งทางนายอำเภอจะได้รายงานมายังจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันให้การช่วยเหลือกันต่อไป

 

 

สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่านจุดสกัดชุมชน เป็นอีกด่านที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก ที่นำโดย นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นบุคคลที่ใกล้ชิดประชาชนในพื้นที่มากที่สุด โดยเจ้าหน้าที่ประจำด่านแต่ละจุดจะทำการประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านสวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้านและหากพบว่าชาวบ้านท่านไหนไม่มีก็จะแจกหน้ากากให้สวมใส่และจะทำการตรวจวัดไข้และให้ชาวบ้านและให้ล้างมือด้วยเจลแอลกอลฮอล์ก่อนทำการวัดไข้ หากพบผู้ป่วยต้องสงสัยที่มีไข้สูง จะส่งทำการตรวจสอบประวัติและส่งให้แพทย์ ดำเนินการตามมาตรการทันที เพื่อสกัดกั้นไม่ให้เชื้อไวรัสคิด-19 แพร่กระจายเข้าไปในพื้นที่ได้ โดยจังหวัดปทุมธานี ไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นวันที่ 32 แล้ว ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีกล่าวทิ้งท้าย

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง