รีเซต

สื่อต่างชาติบุก!!ตบปากPETAลิงขึ้นมะพร้าวไม่ทรมาน

สื่อต่างชาติบุก!!ตบปากPETAลิงขึ้นมะพร้าวไม่ทรมาน
77ข่าวเด็ด
12 กรกฎาคม 2563 ( 09:05 )
215
สื่อต่างชาติบุก!!ตบปากPETAลิงขึ้นมะพร้าวไม่ทรมาน

ชุมพร-สื่อต่างชาติบุก!!ตบปากPETAลิงขึ้นมะพร้าวไม่ทรมาน

เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 11 กค.63  ที่หมู่ที่ 18 ตำบลนาพญาอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพร คณะผู้สื่อข่าวจาก สำนักข่าวต่างประเทศ เดินทางไปยังบ้านเลขที่ 117 หมู่ที่ 18 ตำบลนาพญาอำเภอหลังสวน เพื่อดูความเป็นอยู่ของลิงกัง ขึ้นมะพร้าว ในพื้นที่ อ.หลังสวน จ.ชุมพรแหล่ง ปลูกมะพร้าวจำนวนมาก ของ จ.ชุมพร

นาย Toshihisa Onishi จากสำนักข่าว เกียวโด ประเทศญี่ปุ่น พร้อมด้วยล่าม ไปยังที่บ้านเลขที่ 117 หมู่ที่ 18 ตำบลนาพญา  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร โดยมีนายเสน่ห์ คงสุวรรณ ประธานชมรมผู้เลี้ยงลิงกัง ขึ้นมะพร้าวจังหวัดชุมพร และนายจินตการ พรหมสุวรรณ รองนายก สมาคมชาวสวนมะพร้าวจังหวัดชุมพร ปลัดอำเภอหลังสวน ผู้ใหญ่บ้าน และกลุ่มผู้เลี้ยงลิงกังในหลายอำเภอของจังหวัดชุมพรได้นำลิงกังขึ้นมะพร้าว มาร่วมให้การต้อนรับ

นายเสน่ห์ เล่าให้ ผู้สื่อข่าวต่างประเทศฟังถึงความเป็นมาของการเลี้ยงลิงกังขึ้นมะพร้าว ในจังหวัดชุมพร รวมถึง ความเป็นอยู่ของลิงกังขึ้นมะพร้าวในจังหวัดชุมพรว่า การเลี้ยงลิงกังขึ้นมะพร้าว ของชาวสวนมะพร้าวในจังหวัดชุมพรมีมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายและการเลี้ยงดูลิงกังนั้น จะเพาะพันธุ์ลูกลิงกังจากพ่อแม่ที่ผ่านการคัดเลือกว่า มีความฉลาดและไม่ดุร้ายหลังจากนั้นก็จะนำมาฝึก เพื่อที่จะให้รู้จักการขึ้นมะพร้าว จนเป็นที่ชำนาญจึงจะนำไปขึ้นมะพร้าว ในวันหนึ่งจะขึ้นมะพร้าวตั้งแต่เวลา 8:00 น จนถึง 15:00 น เท่านั้นและลิงกัง 1 ตัวจะขึ้นมะพร้าว ได้เพียงประมาณ 300 ลูก เมื่อกลับมาถึงบ้านก็จะจัดอาหาร เครื่องดื่ม ให้ลิงกังขึ้นมะพร้าวได้กินอย่างเต็มที่รวมถึงการจัดที่หลับนอนในช่วงตอนกลางคืน ในอดีตส่วนใหญ่ลิงกังขึ้นมะพร้าวจะนอนอยู่ภายในบ้านเจ้าของด้วยกัน แต่ต่อมาได้มีการสร้างบ้านไว้สำหรับลิงกังขึ้นมะพร้าวให้อยู่แยกออกมาต่างหากโดยเป็นการสร้างบ้านอย่างดี การเลี้ยง ดู เสมือน เป็นสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัวไม่เคยมีการทุบตี หรือบังคับ ลิงกังขึ้นมะพร้าวให้ทำงานด้วยความรุนแรง ในเวลาที่เจ็บไข้ได้ป่วยก็จะได้รับการรักษาอย่างดี

ผู้ที่จะเลี้ยงลิงกังขึ้นมะพร้าวในจังหวัดชุมพรจะมีกฎหมาย ควบคุมและมีการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ของทางราชการอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะ มีการทรมานลิงกังขึ้นมะพร้าว กลุ่มผู้เลี้ยงลิงกังขึ้นมะพร้าวและชาวสวนมะพร้าวได้นำผู้สื่อข่าว จากสำนักข่าวต่างประเทศ ไปดูวิถีชีวิตของลิงกังขึ้นมะพร้าวตั้งแต่แรกเกิด  การฝึกลิงกังขึ้นมะพร้าวความเป็นอยู่และการทำงานร่วมกับ ชาวสวนมะพร้าวอย่างละเอียดทุกขั้นตอน  ซึ่งผู้สื่อข่าว สำนักข่าวต่างประเทศได้บันทึก ภาพ รวมถึง สัมภาษณ์ เพื่อนำไปเสนอตามข้อเท็จจริงที่พบเห็นในวันนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง