รีเซต

บ.ย่อยRATCHทุ่ม2.5พันล. ลงทุนในเวียดนาม

บ.ย่อยRATCHทุ่ม2.5พันล. ลงทุนในเวียดนาม
TNN ช่อง16
15 กรกฎาคม 2563 ( 14:09 )
160
บ.ย่อยRATCHทุ่ม2.5พันล. ลงทุนในเวียดนาม

นายกิจจา ศรีพัทฒางกุระ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ราช กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) หรือ RATCH แจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทอาร์เอชอินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จํากัด (“RHIS”) บริษัทย่อยทางอ้อมที่บริษัทฯ ถือหุ้นทั้งจํานวน ได้ลงนามสัญญาหลัก (Definitive Agreement) ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นหุ้นส่วนกับ Geleximco Group Joint Stock Company (“Gcleximco”) 

โดยบริษัท RHIS กับบริษัท Gclexirmco จะร่วมลงทุนในกองทุน An Binh Energy and Infrastructure Fund (“ABEIE”) ซึ่งเป็นกองทุนเวียดนาม ที่มุ่งเน้นลงทุนในธุรกิจด้านพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งไม่จํากัดเฉพาะ โครงการพลังความร้อนและโครงการพลังงานทดแทน แต่ยังรวมถึงโครงการที่มีศักยภาพต่าง ๆ ได้แก่ 

โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน ขนาด 1,200 เมกะวัตต์ อยู่ระหว่างการเริ่มพัฒนาโครงการ ตั้งอยู่ทางตอนกลางของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน Thong Long ขนาด 620 เมกะวัตต์ เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้ว ตั้งอยู่ทางตอนเหนือ ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ํา ขนาด 150 เมกะวัตต์ อยู่ระหว่างการเริ่มพัฒนาโครงการ ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน ขนาด 650 เมกะวัตต์ อยู่ระหว่าง การพัฒนาโครงการ ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เป็นต้น 

ทั้งนี้ บริษัทฯ และบริษัท Geleximco จะถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49 และ 51 ของทุนจดทะเบียน (Charter Capital) ของกองทุน ABEIF ตามลําดับ โดยมูลค่าการลงทุน ของบริษัท RHIS ประมาณ 78.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเท่าประมาณ 2,500 ล้านบาท

สำหรับ Geleximco เป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งดําเนินธุรกิจที่สําคัญต่างๆ เช่น ธุรกิจพลังงาน ภาคอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์ การเงิน ธุรกิจการค้าและการบริการ เป็นต้น

เกาะติดข่าวที่นี่ 
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand 
facebook live : TNN Live 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNONLINE 
Youtube Official : TNNThailand 
Instagram : @tnn_online 
TIKTOK : @tnnonline

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง