เริ่มระบาด! เชียงรายเร่งกำจัดยุงลาย หลังพบติด ไข้เลือดออก พุ่ง เดือนเดียวกว่า 100 คน

เริ่มระบาด! เชียงรายเร่งกำจัดยุงลาย หลังพบติด ไข้เลือดออก พุ่ง เดือนเดียวกว่า 100 คน
มติชน
29 พฤษภาคม 2563 ( 08:47 )
173
เริ่มระบาด! เชียงรายเร่งกำจัดยุงลาย หลังพบติด ไข้เลือดออก พุ่ง เดือนเดียวกว่า 100 คน

 

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงราย นำเครื่องฉีดพ่นหมอกควัน เพื่อฆ่าตัวแก่ยุงลาย ออกทำการฉีดพ่นในทุกชุมชนของเทศบาลนครเชียงรายราย รวม 65 ชุมชน ล่าสุดเข้าฉีดพ่นพื้นที่ชุมชนศรีเกิด พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ กองการแพทย์ และ อสม. ออกทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านเรือนประชาชน เพื่อป้องกันไข้เลือดออก พร้อมกับสร้างความเข้าใจให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายของไข้เลือดออก และช่วยเจ้าหน้าที่ในการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ ในการเฝ้าระวังเรื่องไข้เลือดออก ควบคู่กับการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด 19 ไปพร้อมกัน

 

ทั้งนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายรายงานสถานการณ์การแพรระบาดของไข้เลือดของพื้นที่จังหวัดเชียงรายว่าตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม ปี 2563 พบผู้ป่วย 223 ราย โดยเดือนอื่นๆมีตัวเลขอยู่ที่หลักสิบ แต่เดือนพฤษภาคมเพียงเดือนเดียวผู้ป่วยพุ่งสูงขึ้นมาหลักร้อยคือมีจำนวน 105 ราย และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มากขึ้นอีกเนื่องจากกำลังย่างเข้าสู่ฤดูฝนซึ่งจะมีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงวลายเพิ่มมากขึ้น ขณะที่ทั่วประเทศใน3เดือนแรกมีรายงานพบผู้ป่วยแล้วจำนวน 8,746 ราย เสียชีวิตแล้ว 6 ราย ดังนั้นการกำจัดตัวแก่ยุงลายด้วยการฉีดพ่นหมอกควันและการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในครัวเรือนจึงเป้นสิ่งจำเป้นที่จะลดปริมาณยุงลายและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกได้อีกทางหนึ่ง

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง