ขั้นตอนการขอหนังสือรับรอง เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย

ขั้นตอนการขอหนังสือรับรอง เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย
TrueID
9 ตุลาคม 2563 ( 09:20 )
467
ขั้นตอนการขอหนังสือรับรอง เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย

ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 เป็นต้น บุคคลสัญชาติไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทย สามารถซื้อบัตรโดยสารโดยตรงได้จากสายการบินต่าง ๆ ที่ได้รับอนุญาตให้ทำการบินไปยังกรุงเทพฯ ได้แก่

 

ผู้ที่ประสงค์จะกักตัวโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในสถานที่ทางการไทยจัดให้ : เฉพาะสายการบินไทยเท่านั้นซึ่งเป็นเที่ยวบินพิเศษ โดยมีเที่ยวบินทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป (เที่ยวบิน TG917 ออกเดินทางจากท่าอากาศยาน Heathrow, Terminal 2 เวลา 21.25 น.) โดยสามารถซื้อบัตรโดยสารได้โดยตรงจากเว็บไซต์ https://www.thaiairways.com/ หรือส่งอีเมล์ไปที่ Thaiticketing@thaiairways.co.uk หากท่านมีบัตรโดยสารอยู่แล้ว

 


ผู้ที่เลือกจะไปกักตัวโดยเสียค่าใช้จ่ายเองในโรงแรมทางเลือก Alternative State Quarantine (ASQ) : นอกเหนือจากสายการบินไทยแล้ว ท่านยังสามารถเลือกเดินทางโดยสายการบินอื่น ๆ ได้แก่ EVA Air, Emirates, Etihad, Qatar Airways, Singapore Airlines, KLM, Lufthansa, Swiss Air, Austrian Airlines, Air France และ Cathay Pacific  โดยซื้อบัตรโดยสารได้โดยตรงจากเว็บไซต์ของสายการบินหรือผ่านตัวแทนจำหน่าย

 

 

**ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองเพื่อกลับประเทศไทย**

ดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ช่องทางเดียวที่ https://coethailand.mfa.go.th/

1. กรอกข้อมูลบุคคลและรายละเอียดการติดต่อ ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ จะตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของท่านและอนุมัติในขั้นแรก เพื่อประโยชน์ของหน่วยงานส่วนกลางในการติดตามและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 (ใช้เวลา 1-3 วันทำการ)

2. เมื่อท่านได้รับอนุมัติในขั้นตอนแรกแล้ว ท่านสามารถตรวจสอบสถานะเพื่อกรอกรายละเอียดการเดินทางและอัพโหลดบัตรโดยสาร รวมทั้งหลักฐานการสำรองโรงแรมทางเลือก ASQ (สำหรับผู้ที่ประสงค์จะกักตัวที่ ASQ) (ใช้เวลา 1-3 วันทำการ)

3. เมื่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ตรวจสอบข้อมูลการเดินทางตามข้อ 2 แล้ว ก็จะออกหนังสือรับรอง ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบสถานะ และคลิกดาวน์โหลดไฟล์จากเว็บไซต์เพื่อพิมพ์เอกสาร ซึ่งจะต้องนำไปแสดงก่อนเช็คอินกับสายการบินและยื่นให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อท่านเดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแล้ว

 

คลิกดูขั้นตอนการขอรับหนังสือรับรอง

คลิกดูวิดีโอสาธิตขั้นตอนการขอหนังสือรับรอง

 

**ข้อกำหนดในการเดินทางกลับประเทศไทย**

เพื่อประโยชน์ในการควบคุมโรคระบาด COVID-19 ข้อกำหนดในการเดินทางยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง

ผู้เดินทางต้องยินยอมและรับทราบการกักตัวเป็นระยะเวลา 14 วัน 
เอกสารประกอบการเดินทางที่ต้องเตรียม : (1) ใบรับรอง Fit to Fly อายุไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง (2) หนังสือรับรองการเดินทางจากสถานเอกอัครราชทูตฯ และ (3) ใบ ต.8
การเตรียมใบรับรอง Fit to Fly : ขอให้ท่านโปรดดำเนินการเอง โดยสามารถติดต่อ GP ของท่านโดยตรง หรือคลินิกเอกชนอื่น ๆ รวมถึงบริการออนไลน์ เช่น

 

https://www.londondoctorsclinic.co.uk/

https://www.one5.health/

https://doctap.co.uk/

https://gogodoc.com/

https://www.medicspot.co.uk/

https://www.citydoc.org.uk/

 

**การผ่อนคลายมาตรการล็อคดาวน์และการดำรงชีวิตในสหราชอาณาจักรที่เริ่มกลับสู่สภาวะใกล้เคียงกับสภาพปกติ ได้ช่วยให้การเข้าถึงบริการด้านการแพทย์ในท้องถิ่นที่ท่านพำนักมีความสะดวก อีกทั้งท่านสามารถใช้บริการเพื่อขอรับเอกสารดังกล่าวในระบบออนไลน์ได้อย่างง่ายดาย สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ระงับการให้บริการตรวจสุขภาพเพื่อออกใบรับรอง Fit to Fly ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2563 เป็นต้นไป** 

 

**โปรดตรวจสอบกับสายการบินที่ท่านเดินทางด้วยว่ามีข้อกำหนดอื่นใดเป็นการเฉพาะหรือไม่ เช่น การตรวจ COVID-19**

 

 

 

 

 

ข้อมูล : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน

ภาพโดย Jan Vašek จาก Pixabay 

 

++++++++++++++++++++

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง