รีเซต

"แรงงานพะเยา" นำเครือข่าย อสร.ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติในหลวง-บำเพ็ญประโยชน์ ร่วมใจพัฒนาบ้านเกิด

"แรงงานพะเยา" นำเครือข่าย อสร.ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติในหลวง-บำเพ็ญประโยชน์ ร่วมใจพัฒนาบ้านเกิด
มติชน
16 กรกฎาคม 2563 ( 17:16 )
133
"แรงงานพะเยา" นำเครือข่าย อสร.ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติในหลวง-บำเพ็ญประโยชน์ ร่วมใจพัฒนาบ้านเกิด
“แรงงานพะเยา” นำเครือข่าย อสร.ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติในหลวง-บำเพ็ญประโยชน์ ร่วมใจพัฒนาบ้านเกิด

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม นางรภัสสา พานิกุล แรงงานจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยอาสาสมัครแรงงาน (อสร.) ร่วมใจอาสาพัฒนาบ้านเกิด จ.พะเยา ณ วัดสันช้างหิน หมู่ที่ 7 ต.แม่ใส อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

 

นางรภัสสา กล่าวว่า กระทรวงแรงงาน และจังหวัดพะเยา นำโดย นายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้ให้ความสำคัญกับอาสาสมัครแรงงาน ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทและเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงแรงงานสู่ประชาชนในพื้นที่/ชุมชน ให้ได้รับบริการด้านแรงงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานอย่างทั่วถึงและครอบคลุมในทุกพื้นที่ตำบล

 

“ทั้งนี้ กระทรวงแรงงานได้กำหนดให้สำนักงานแรงงานจังหวัดทั่วประเทศดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในลักษณะบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์เพื่อสาธารณะในชุมชน/พื้นที่ ร่วมกับอาสาสมัครแรงงานและเครือข่ายและเครือข่ายภาคีในชุมชนทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นการยกระดับความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาสาสมัครแรงงานกับประชาชนในพื้นที่/ชุมชน ส่งผลให้การประสานความร่วมมือเพื่อนำบริการด้านแรงงานสู่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ” นางรภัสสา กล่าว

วันเดียวกัน นางรภัสสายังได้ปลูกต้นทองอุไร ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพะเยา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครแรงงาน และประชาชนบ้านสันช้างหิน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการเปิดโอกาสให้อาสาสมัครแรงงานได้ร่วมกับภาคีในชุมชนทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ได้บำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ เป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และยกระดับความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาสาสมัครแรงงานร่วมกับภาคีในชุมชน รวมทั้งเป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้อาสาสมัครแรงงานเข้ามามีบทบาทในพื้นที่/ชุมชน

สำหรับกิจกรรมดังกล่าว ประกอบด้วย การปลูกต้นไม้ และกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพะเยา อาสาสมัครแรงงาน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง