รีเซต

รำลึกพระมหากรุณาธิคุณ “นิทรรศน์รัตนโกสินทร์” ชวนชมส่วนจัดแสดงใหม่

รำลึกพระมหากรุณาธิคุณ “นิทรรศน์รัตนโกสินทร์” ชวนชมส่วนจัดแสดงใหม่
TNN ช่อง16
21 มีนาคม 2567 ( 16:42 )
43
รำลึกพระมหากรุณาธิคุณ “นิทรรศน์รัตนโกสินทร์” ชวนชมส่วนจัดแสดงใหม่

นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เปิดส่วนจัดแสดงและห้องนิทรรศการใหม่ จำนวน 4 ห้อง เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติและบันทึกประวัติศาสตร์ สืบเนื่องจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในเหตุการณ์สำคัญ และมีความหมายที่สุดของปวงชนชาวไทย

โดยรวบรวมพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ จัดแสดงด้วยหลักการเรียบง่ายตามพระราชจริยวัตร ผสมผสานกับเทคนิคการนำเสนอที่แปลกใหม่ จากพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระราชทานพระราชดำริ และพระราชกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทยอย่างต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุด แบ่งเป็นส่วนต่างๆ ได้แก่

ห้องที่ 1 อุโมงค์เวลา บอกเล่าประวัติศาสตร์ชาติไทยกับประวัติศาสตร์โลก เพิ่มการนำเสนอพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และการระบาดของโรคโควิด-19 ด้วยเทคนิค Hollow Display จัดแสดงแบบจำลองรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัย ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานให้กระทรวงสาธารณสุข

ห้องที่ 2 ห้องลือระบิลพระราชพิธี เพิ่มเนื้อหาจัดแสดงพระราชพิธีเนื่องในรัชกาลที่ 10 เช่น พระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่ พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ด้วยเทคนิค Slide Screen เมื่อเคลื่อนจอผ่านภาพนิ่ง จะเกิดภาพถ่ายหรือภาพวิดีโอจริงที่เกี่ยวข้องกับพระราชพิธีนั้นๆ

ห้องที่ 3 ห้องดวงใจปวงประชา จัดแสดงพระราชประวัติของรัชกาลที่ 8 และรัชกาลที่ 9 แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ “ต้นโพธิ์แห่งแผ่นดิน” จัดแสดงพระราชประวัติในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้วยเทคนิค Soft touch Interactive 

ส่วนที่สอง “ใต้พระบรมโพธิสมภาร” นำเสนอพระราชกรณียกิจ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดแสดงบนจอโค้งใช้ซอฟต์แวร์ Dataton Watchout และส่วนที่สาม “ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์” นำเสนอพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ โดยออกแบบผนังห้องนิทรรศการเป็นเส้นทางการเดินทางสู่พระเมรุมาศ พร้อมเปิดวีดิทัศน์ประมวลภาพพระราชพิธีต่างๆ

ห้องที่ 4 ห้องนิทรรศการรัชกาลที่ 10 ถ่ายทอดเนื้อหา 3 ส่วน คือ “สืบสาน” หน้าที่แห่งกษัตริย์ของชาติไทย “รักษา” สุขแห่งประชาราษฎร์ให้คงอยู่ นำเสนอพระราชกรณียกิจด้านต่างๆ ในรูปแบบ Interactive Information และ Model Display และ “ต่อยอด” แผ่นดินไทยให้ยั่งยืน นำเสนอพระราชกรณียกิจผ่านรูปแบบ Immersive Theatre 


ประชาชนสนใจเข้าชมได้ในวันอังคาร - วันอาทิตย์ ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. 


ภาพโดย: ธนาชัย ประมาณพาณิชย์
ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง