เช็คเลย! ขั้นตอน ตรวจสอบสิทธิ 'เราชนะ' รับเงิน 7 พัน กลุ่มไม่มี 'คนละครึ่ง-เราเที่ยวด้วยกัน'

เช็คเลย! ขั้นตอน ตรวจสอบสิทธิ 'เราชนะ' รับเงิน 7 พัน กลุ่มไม่มี 'คนละครึ่ง-เราเที่ยวด้วยกัน'
มติชน
8 กุมภาพันธ์ 2564 ( 08:45 )
356
เช็คเลย! ขั้นตอน ตรวจสอบสิทธิ 'เราชนะ' รับเงิน 7 พัน กลุ่มไม่มี 'คนละครึ่ง-เราเที่ยวด้วยกัน'

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ “เราชนะ” กลุ่มที่ 3 ที่ไม่เคยมีข้อมูลของระบบรัฐใดๆ คือ ไม่เคยลงทะเบียนคนละครึ่ง เราเที่ยวด้วยกัน และ ไม่มีบัตรคนจน และไม่เคยเปิดใช้งาน G Wallet ในแอพพ์เป๋าตัง ซึ่ง ต้องเป็นกลุ่มที่ลงทะเบียน “เราชนะ” โดยเปิดให้เช็ค “ตรวจสอบสิทธิ” วันแรก 8 ก.พ.นี้ วันแรก

 

โดย การตรวจสอบสิทธิ ของชาว “กลุ่มที่ 3” คล้ายกับกลุ่ม 2 ที่เพิ่งเปิดให้เช็คสิทธิเราชนะ ไปเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ โดยกลุ่มที่ 3 นี้ ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคมที่ผ่านมา – 12 กุมภาพันธ์

 

มีเงื่อนไขเหมือนกับ “เราชนะ” คือ

1. ต้องมีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
2. ไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33
3. ไม่เป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ข้าราชการการเมือง ผู้รับบำนาญหรือเบี้ยหวัดจากรัฐ
4. ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท ในปีภาษี 2562
5. ไม่เป็นผู้มีเงินฝากรวมทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ตามฐานข้อมูลล่าสุด

 

วิธีการตรวจสอบสิทธิ

1.กดปุ่มตรวจสอบสถานะสิทธิ์ (ปุ่มสีน้ำเงิน)
2.กรอกข้อมูลเพื่อ (หมายเลขบัตรประชาชน, ชื่อและนามสกุลภาษาไทย (สำหรับผู้ที่ไม่มีชื่อกลาง ไม่ต้องกลางชื่อกลาง, วัน เดือน ปี เกิด (ข้อมูลตามบัตรประชาชน)
จากนั้น “ตรวจสอบสถานะ”

 

หลังจากนั้นระบบจะปรากฏข้อความดังนี้

– หากได้ “ได้รับสิทธิ” ข้อความจะปรากฎว่า “ท่านได้สิทธิ์ เราชนะ ” ท่านจะได้รับวงเงินสิทธิ์เราชนะเวลาโครการฯ ผ่านแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ทุกวันพฤหัสสบดีของแต่ละสัปดาห์ เริ่มใช้จ่ายตั้งแต่ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 06.00 น. จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

 

 

– หากได้ “ไม่ได้รับสิทธิ” ข้อความจะปรากฎว่า “ท่านไม่ได้สิทธิ์ เราชนะ ” พร้อมระบุเหตุว่าไม่ได้สิทธิ์ ด้วยเหตุผลอะไน ดังภาพตัวอย่างคือ ไม่ได้รับสิทธิ์เนื่องด้วย “เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 แห่งกฏหมายประกันสังคม” และเป็นผู้ที่มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท จากฐานภาษีปี 2562

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

เปิดขั้นตอนกดรับสิทธิ-ใช้เงินเราชนะ ผ่านแอพพ์ ‘เป๋าตัง’

เปิดขั้นตอน ยื่น ทบทวนสิทธิ ‘เราชนะ’ คนพลาดโอกาสรอบแรก กดได้แล้ว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง