นายกทต. คนปกากะญอ สำรวจพื้นที่ ชูท่องเที่ยวนิเวศ เทศบาลก้าวหน้า ปชช.มีส่วนร่วม

นายกทต. คนปกากะญอ สำรวจพื้นที่ ชูท่องเที่ยวนิเวศ เทศบาลก้าวหน้า ปชช.มีส่วนร่วม
มติชน
28 พฤษภาคม 2564 ( 15:32 )
13
นายกทต. คนปกากะญอ สำรวจพื้นที่ ชูท่องเที่ยวนิเวศ เทศบาลก้าวหน้า ปชช.มีส่วนร่วม

 

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม นายยุทธเดช ขนาดกำจาย นายกเทศมนตรีตำบลทากาดเหนือ อ.แม่ทา จ.ลำพูน เปิดเผยระหว่างการสำรวจพื้นที่เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาลว่า พื้นที่ของเรากว่า 70 เปอร์เซ็นต์ อยู่ในเขตป่าเขา บางส่วนเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ทำให้การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทำได้ยาก แต่อย่างไรก็ตาม ตนเองก็พยายามต่อสู้เรื่องเอกสารสิทธิ เรื่องที่ทำกินเรื่อยมา โดยยืนยันว่า พี่น้องประชาชนชาติพันธุ์ปกากะญอ อยู่มาก่อนที่จะมีการประกาศเขตป่า และสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้ ศักยภาพของพื้นที่เทศบาลตำบลทากาดเหนือในด้านการท่องเที่ยวนั้นมีอยู่มาก และน่าจะเป็นสิ่งที่สามารถร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้ และจากการสำรวจ ก็พบว่า มีอยู่หลายหมู่บ้านที่มีทั้งทรัพยากรธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ ประเพณีวิถีชีวิต และศิลปวัฒนธรรม ที่จะสร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือน

 

 

นายยุทธเดช กล่าวว่า ด้วยเหตนี้ จึงเตรียมผลักดันนโยบาย “การท่องเที่ยวนิเวศชุมชน” โดยจะเป็นการท่องเที่ยวที่จำกัดจำนวนนักท่องเที่ยว มีระยะเวลา เส้นทางการท่องเที่ยวที่แน่นอน เพื่อความยั่งยืนของพื้นที่ และเพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการในยุค “นิว นอร์มอล” ขณะนี้โครงการดังกล่าวได้เริ่มต้นแล้ว โดยในขั้นแรกนี้ คือการสำรวจพื้นที่ท่องเที่ยวต่างๆ จุดที่จะเป็นแลนด์มาร์ก อาทิ ดอยกิ่วโว้ ดอยนก ซึ่งเป็นจุดชมวิว ลำน้ำแม่ขนาดที่มีน้ำใสไหลเย็น กลุ่มเกษตรกร กลุ่มแม่บ้าน ตลอดจนประวัติศาสตร์ประเพณีวัฒนธรรมที่เขาและทีมงานกำลังเร่งทำการบ้าน ขั้นตอนที่ 2 จะเป็นการทำประชาคม สำรวจว่าจะมีบ้านเรือนกี่หลังที่พร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวแบบ “โฮมสเตย์” จากนั้นก็จะมีการอบรมให้ความรู้กับเจ้าของบ้าน มัคคุเทศก์ชุมชนที่จะให้บริการนักท่องเที่ยว และขั้นตอนสุดท้าย เทศบาลจะร่วมกับประชาชนในพื้นที่ ออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยว โดยในเบื้องต้นเตรียมไว้ 2 รูปแบบ คือ โปรแกรมแบบไปเช้าเย็นกลับ กับ โปรแกรมแบบ 1 คืน 2 วัน ซึ่งแต่ละรูปแบบนั้นจะรับนักท่องเที่ยวเบื้องต้นคือไม่เกิน 30 คน

 

 

“หลังจากเริ่มการสำรวจพื้นที่ และมีประชาชนบางส่วนทราบว่า ทางเทศบาลจะทำโครงการนี้ ได้มีความตื่นตัวอย่างมาก แต่ละชุมชนต่างก็อยากนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวและของดีของชุมชนตัวเอง อย่างไรก็ตาม เราต้องมีการจัดทำประชาพิจารณ์ และพูดคุยรับฟังความคิดเห็นให้มากขึ้น ให้ประชาชนเป็นเจ้าของ เป็นผู้ตัดสินใจโดยตรง ขณะที่ในส่วนของเทศบาลจะทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องห้องน้ำห้องท่า เรื่องรักษาความปลอดภัย มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวต่างๆ น่าจะมีเทศบาลเพียงไม่กี่แห่งในประเทศนี้ที่เป็นเทศบาลซึ่งอยู่บนดอย ผมมองว่า ศักยภาพของพื้นที่ซึ่งมีอยู่มากมาย ควรต้องถูกนำมาใช้ และปัญหาของพี่น้องประชาชนกลุ่มชาติพันธ์ุก็จะได้ถูกหยิบยกมาพูดถึง และร่วมกันแก้ปัญหาต่อไป” นายยุทธเดช กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง